ضروت استفاده از خدمات دارالترجمه رسمی روسی:

اخذ ویزا برای اقامت دائم، اشتغال یا تحصیل نیازمند ترجمه برخی مدارک است و در واقع جز ملزومات اولیه این کار به شمار می رود. دارالترجمه های فراوانی در زمینه ترجمه رسمی سورن فعالیت دارند. پیش نیاز اصلی برای ترجمه رسمی به زبان روسی، به ویژه در زمینه ترجمه انواع مدارک ارائه اصل آنهاست. مترجمین فعال در این زمینه همگی دارای مهر رسمی بوده و بعد از آزمون های متعدد و دوره های لازم، توسط قوه قضائیه تأیید شده اند.

همچنین تمام مدارک صادر شده در کشور روسیه در صورت تأیید وزارت خارجه قابلیت ترجمه رسمی شدن به زبان فارسی را خواهند داشت. این موضوع به ویژه برای تحصیل کردگان در روسیه که قصد بازگشت به وطن را دارند از اهمیت بالایی برخوردار است.

خدمات دارالترجمه روسی

خدماتی ارائه شده توسط دارالترجمه های رسمی در زمینه ترجمه روسی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

ترجمه مدارک شناسایی

یکی از انواع مدارک مهم و مورد نیاز برای گرفتن ویزا، ترجمه مدارک هویتی است. ترجمه شناسنامه، ترجمه کارت ملی و مواردی از این دست به زبان روسی برای مهاجرت برای دریافت ویزای این کشور، مهاجرت و ازدواج با اتباع روسی یکی از موارد اصلی و اساسی به شمار می رود.

ترجمه مدارک شغلی

ترجمه مدارک شغلی از جمله برگه سابقه بیمه، پروانه کسب و ... به زبان روسی یکی از خدمات دارالترجمه رسمی سورن محسوب می شود. این اسناد در زمینه فعالیت های تجاری و بازرگانی دارای اهمیت فراوانی هستند.

ترجمه متون و مقالات

چاپ مقالات در ژورنال های روسی، فعالیت های علمی مشترک و مواردی از این دست، نیازمند ترجمه دقیق و رسمی به زبان روسی است. در صورت فعالیت در زمینه علمی و نیاز به ترجمه رسمی متون و مقالات به زبان های مختلف از جمله روسی می توان از خدمات دارالترجمه های رسمی بهره برد.

ترجمه همزمان

برگزاری کنفرانس ها و همایش های کاری، علمی و تجاری بین ایران و روسیه در هر زمینه نیازمند ترجمه همزمان است. برای ترجمه همزمان می توان از خدمات دارالترجمه رسمی روسی نیز استفاده کرد.

ترجمه اسناد حقوقی متون و مدارک به زبان روسی نیز جز اینگونه خدمات به شمار می رود و اغلب دارالترجمه ها برای اخذ تاییدات دادگستری و وزارت خارجه نیز اقدام می کنند. البته خود متقاضیان ترجمه رسمی نیز قادر به انجام این کار دهند.

هزینه ترجمه دارالترجمه رسمی روسی:

قیمت ترجمه رسمی خوشبختانه در همه جای ایران یکسان است و دارالترجمه ها همگی موظف به دریافت وجه بر اساس این نرخنامه هستند. همچنین عوامل متعددی در قیمت ترجمه رسمی به زبان روسی موثر هستند اما همین تغییر نرخ نیز باید طبق نرخنامه صورت بگیرد. به طور مثال چنانچه نیاز به ترجمه مدرک یا سند در تعداد چند نسخه هستید، به ازای هر نسخه میزان مشخصی مبلغ از شما دریافت می شود. علاوه بر این نکته باید مدنظر داشته باشید که در کنار هزینه خود ترجمه، مبلغی هم به عنوان هزینه مهر دادگستری و وزارت خارجه< نیز پرداخت شود.

هزینه ترجمه رسمی خوشبختانه در همه جای ایران یکسان است و دارالترجمه ها همگی موظف به دریافت وجه بر اساس این نرخنامه هستند. همچنین عوامل متعددی در قیمت ترجمه رسمی به زبان روسی موثر هستند اما همین تغییر نرخ نیز باید طبق نرخنامه صورت بگیرد. به طور مثال چنانچه نیاز به ترجمه مدرک یا سند در تعداد چند نسخه هستید، به ازای هر نسخه میزان مشخصی مبلغ از شما دریافت می شود. علاوه بر این نکته باید مدنظر داشته باشید که در کنار هزینه خود ترجمه، مبلغی هم به عنوان هزینه مهر دادگستری و وزارت خارجه نیز پرداخت شود.

ترجمه رسمی روسی با دارالترجمه سورن:

در کنار ترجمه رسمی انگلیسی، دارالترجمه سورن در زمینه ترجمه به زبان های دیگر از جمله زبان روسی نیز فعالیت دارد. مترجمین سورن همگی دارای تحصیلات آکادمیک در زمینه کاری خود هستند و با بار حقوقی کلمات آشنایی کامل دارند. به همین دلیل می توانید کار ترجمه خود را به این گروه کارآزموده بسپارید. برای آغاز کار نیز می توانید مدرک خود را در سایت بارگذاری کرده، نوع خدمات مدنظر را مشخص نمایید تا هزینه کار برآورد شده و در صورت تأیید شده مراحل بعدی برای آغاز فرآیند ترجمه میسر شود.

https://sorentranslation.com/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c/