FE_View_Detail

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục đổi mới, thiết thực, hiệu quả(06/07/2017)

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục đổi mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, thể hiện rõ vai trò cơ quan dân cử ở địa phương. 

img

Thường trực HĐND thành phố khảo sát thực tế một số công trình triển khai trong năm 2017

Năm 2017, thành phố chọn năm chủ đề “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị” để thực hiện, trên cơ sở 03 nhiệm vụ trọng tâm của năm, những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nghị quyết thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố đã xây dựng và ban hành kế hoạch giám sát để tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở những quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm 2017 được thực hiện đảm bảo quy trình theo luật định và có những đổi mới về cách thức, phương pháp, nội dung theo hướng trọng tâm trọng điểm, chặt chẽ và hiệu quả hơn; các cuộc giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban Hội đồng nhân dân thành phố có sự điều phối, phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân. Nội dung và nhân lực tham gia giám sát được lựa chọn kỹ. Các cuộc giám sát của Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân còn có sự tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân là những người am hiểu về lĩnh vực giám sát. 

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường tổ chức giám sát chuyên đề, nội dung giám sát tập trung những vấn đề trong quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm, những ý kiến  bức xúc của người dân thông qua dư luận, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân…như giám sát chuyên đề về công tác tham mưu, quản lý đất đai; chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố; giám sát về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch.

Ban Kinh tế - xã hội thực hiện giám sát, khảo sát 6 đơn vị, giám sát tình hình triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2020; xây dựng tuyến phố văn minh năm 2017, trật tự xây dựng đô thị; thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản; quyết toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2016. Ban Pháp chế thực hiện giám sát 12 đơn vị, trong đó vừa giám sát trực tiếp, vừa giám sát bằng văn bản kết hợp nắm bắt thực tế. Nội dung chủ yếu giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ đảm bảo theo quy định của pháp luật; công tác phổ biến tuyên truyền và thực thi pháp luật; hoạt động các tổ hòa giải; việc giải quyết đơn thư của công dân.     

Để nâng cao chất lượng, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố đã xác định nội dung và chuẩn bị đề cương báo cáo giám sát đúng trọng tâm, cụ thể và đủ các thông tin phục vụ cho nội dung giám sát, trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị được giám sát. Kết hợp chặt chẽ giữa nghe báo cáo và khảo sát thực tế; nghiên cứu kỹ các báo cáo, kết hợp với xem xét các hồ sơ cần thiết có liên quan, ý kiến có tính chất vấn, phản biện... đặc biệt, thu thập thêm thông tin tại các buổi khảo sát thực tế, có xác minh tại chỗ để làm căn cứ kết luận, kiến nghị tại buổi giám sát.

Sau giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Kết luận giám sát đảm bảo tính khách quan, chính xác; kịp thời ghi nhận kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh và chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, nêu ra được những kiến nghị, đề xuất rõ ràng, phù hợp, khả thi để tổ chức thực hiện. Tại các kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đều phân công nhiệm vụ các Ban Hội đồng nhân dân thành phố theo dõi kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của các cơ quan đơn vị, chỉ chấm dứt khi các cơ quan, đơn vị thực hiện hoàn thành các kết luận, kiến nghị giám sát.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố đã giúp UBND thành phố, các cơ quan chức năng, các địa phương kịp thời tiếp thu, nhận thấy một số vấn đề còn hạn chế, khó khăn của mình để có các giải pháp khắc phục, đặc biệt là trên các lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; việc triển khai các đề án do Hội đồng nhân dân thành phố thông qua…. Những kết quả ấy, đã góp phần quan trọng cùng cả hệ thống chính trị thành phố thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2017 theo Kết luận của BCH Đảng bộ thành phố đã đề ra./.

Đ/c Phan Cao Lợi – UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố

Ý kiến bạn đọc         
Tên người gửi *
Địa chỉ *
Điện thoại
Email
Tiêu đề ý kiến*
Nội dung ý kiến*
File gửi kèm:

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

35oC

Độ ẩm: 56%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:00:00
ngày 2018-06-25