FE_View_Detail

UBND thành phố Đông Hà triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018(04/01/2018)

Ngày 03/01/2018, UBND thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

img

Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ; Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN, các đoàn thể thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; Trưởng, phó các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND và Chủ tịch UBMTTQVN các phường.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; là những năm cuối thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020. Dự thảo Chương trình công tác năm 2018 được xây dựng với 95 nội dung; Kế hoạch hành động của UBND thành phố về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 với 07 nhóm giải pháp chủ yếu đã tập trung bám sát Kết luận số 12-KL/TU ngày 11/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; theo đó, năm 2018 thành phố tiếp tục chọn năm chủ đề “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị” với các nhiệm vụ cần tập trung tiếp tục thực hiện là: Đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố; nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, tăng cường hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và trật tự đô thị; tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; triển khai xây dựng tuyến phố văn minh gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND Phường 1, Phường 5 đã có bài phát biểu về các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, gắn với xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, cam kết trách nhiệm của phường trong năm 2018. Trưởng Phòng Kinh tế đã phát biểu về một số giải pháp chủ yếu triển khai Kế hoạch phát triển thương mại, công nghiệp – TTCN trên địa bàn thành phố đến năm 2020; giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị giai đoạn 2016-2020 trong năm 2018, trong đó đã đề xuất một số mô hình cụ thể để tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch đã đánh giá, phân tích tình hình và đưa ra một số giải pháp nhằm tăng thu ngân sách năm 2018 đảm bảo hoàn thành, vượt chỉ tiêu đề ra và giải pháp huy động nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nguồn vốn XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, vốn thực hiện các đề án bố trí năm 2018, đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy tỉnh đánh giá cao sự tích cực, khẩn trương của UBND thành phố trong việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đồng chí bày tỏ sự đồng tình cao với nội dung dự thảo Chương trình công tác và Kế hoạch hành động cũng như phương pháp triển khai nhiệm vụ của UBND thành phố; đồng thời yêu cầu UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường cần tập trung thực hiện có hiệu quả chủ năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị”; tập trung thực hiện các nhóm giải pháp nhằm phát triển kinh tế, đảm bảo tăng giá trị sản xuất các ngành trên 12%; chú trọng cơ cấu lại các ngành kinh tế, đưa dịch vụ, thương mại trở thành ngành mũi nhọn; tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư đầu tư các ngành công nghiệp trên cơ sở đảm bảo thân thiện với môi trường; tăng cường liên kết doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân, xây dựng thương hiệu sản phẩm; thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung đảm bảo khoa học và hiện đại; nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng. Tập trung công tác thu ngân sách, huy động nguồn lực nâng cao chất lượng đô thị; thực hiện cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; sắp xếp, tổ chức bộ máy theo Nghị quyết TW6; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phát triển văn hóa, xây dựng nếp sống đô thị, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã cảm ơn những ý kiến chỉ đạo có tính định hướng cao của đồng chí Bí thư Thành ủy; đồng thời yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch hành động và Chương trình công tác trọng tâm năm 2018. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh một số nhiệm vụ các đơn vị thực hiện trong năm 2018 và yêu cầu Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường trên cơ sở chương trình công tác và kế hoạch hành động của UBND thành phố, khẩn trương triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch của đơn vị và tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra. Nhân dịp Tết cổ truyền, để đảm bảo các điều kiện phục vụ nhân dân đón tết được đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và có ý nghĩa thiết thực, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

19oC

Độ ẩm: 98%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:00:00
ngày 2018-12-14