FE_View_Detail

UBND thành phố Đông Hà làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố về triển khai nhiệm vụ năm 2018.(01/03/2018)

Ngày 28/02/2018, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố về triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động đang công tác tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố.  

img

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Theo báo cáo: Năm 2017, khối lượng công việc giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thực hiện là khá lớn, quản lý dự án đối với 74 công trình với tổng số vốn trên 184 tỷ đồng, trong đó, trọng điểm là tham mưu quản lý dự án Xây dựng hệ thống giao thông thành phố Đông Hà với quy mô 19 tuyến đường...  Tuy nhiên bằng sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và người lao động của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố cùng với sự phối hợp khá tích cực của các đơn vị có liên quan, UBND các phường, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể: đã giải ngân 100% nguồn vốn được bố trí; tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 26 công trình; các công trình được thi công cơ bản đảm bảo chất lượng; công tác giám sát, quản lý chất lượng công trình đã được quan tâm... Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý dự án vẫn còn một số mặt hạn chế: Công tác chuẩn bị đầu tư mặc dù đã chủ động hơn, tuy nhiên một số trường hợp vẫn còn chậm trễ; chất lượng hồ sơ thiết kế chưa cao, còn nhiều thiếu sót; việc rà soát năng lực nhà thầu một số công trình chưa tốt... dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian thực hiện dự án; bên cạnh đó, mặc dù công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đã có nhiều tiến bộ, tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn như: xác định nguồn gốc đất đai, nguồn vốn phục vụ giải phóng mặt bằng còn hạn chế, quỹ đất bố trí tái định cư chưa đáp ứng đầy đủ, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa thực sự hiệu quả. Về kế hoạch nhiệm vụ năm 2018, trên cơ sở Chương trình công tác, Kế hoạch hành động năm 2018 của UBND thành phố, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố cũng đã chủ động xây dựng chương trình công tác của đơn vị và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng bộ phận, cá nhân phụ trách.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thành phố ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những kết quả đã đạt được của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2018 là năm tập trung toàn lực thực hiện lộ trình, kế hoạch nâng cấp thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020, là năm tiếp tục thực hiện chủ đề “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị”, vì vậy, UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan, UBND các phường tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực trong công tác, khắc phục các khó khăn, hạn chế đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng thành phố Đông Hà văn minh hiện đại./.

Thái Thị Hương Ly - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 09:30:00
ngày 2019-01-21