FE_View_Detail

Hội Nông dân thành phố Đông Hà tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023(21/04/2018)

Ngày 19 và 20/4/2018, Hội Nông dân thành phố Đông Hà tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự Đại hội có đại diện: Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban ngành, đoàn thể thành phố cùng 143 đại biểu là hội viên tiêu biểu đại diện cho 4.793 hội viên nông dân toàn thành phố.

img

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố Đông Hà lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Với phương châm "Đổi mới mạnh mẽ hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, nâng cao vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng đô thị và hội nhập quốc tế", Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Đông Hà lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2012 - 2018, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Trên tinh thần "Năng động, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển" Đại hội đã tập trung đánh giá tổng kết về công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2012 - 2018 cũng như các mô hình phát triển kinh tế. Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, Hội Nông dân tỉnh, sự quan tâm hỗ trợ, phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, đoàn thể và các ban ngành thành phố, công tác Hội và phong trào nông dân từ thành phố đến cơ sở đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng đã chỉ rõ các hạn chế, yếu kém và rút ra những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Đại hội đã thảo luận, đề ra phương hướng và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Với khẩu hiệu hành động "Nông dân thành phố Đông Hà đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo xây dựng thành phố văn minh giàu đẹp", Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh; đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về phong trào nông dân, trong đó tập trung đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; về giải pháp, luôn bám sát các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp đô thị để phối hợp hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tạo điều kiện vay vốn, tập huấn kỹ thuật, dạy nghề, xây dựng các mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch...

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 16 đồng chí (khuyết 01 đồng chí) và tiến hành phiên họp thứ nhất, đồng chí Mai Sinh tiếp tục được tín nhiệm tái cử chức danh Chủ tịch Hội; đồng chí Nguyễn Văn Quang và đồng chí Đỗ Cao Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội. Đại hội cũng nhất trí bầu 13 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nguyễn Đức Hải - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 2 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2019-03-21