FE_View_Detail

UBND thành phố tổ chức họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ Dự án Đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Đông Hà(25/06/2018)

Ngày 21/6/2018, UBND thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Đông Hà.

img

UBND thành phố tổ chức họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ Dự án Đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Đông Hà

Dự án Đo vẽ lại bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Đông Hà được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán tại Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 19/9/2016. Thực hiện quyết định của UBND tỉnh, UBND thành phố đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị để quán triệt và triển khai thực hiện; đồng thời, đã tích cực chỉ đạo, nên quá trình triển khai cơ bản thuận lợi, đến nay đã triển khai công tác đo đạc 5/9 phường, trong đó Phường 5, phường Đông Thanh và phường Đông Giang cơ bản hoàn thành công tác đo vẽ ngoại nghiệp. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn còn chậm so với kế hoạch; công tác thông tin, tuyên truyền chưa thực hiện đồng bộ; thời gian đo đạc chưa thực sự hợp lý; tình trạng biến động ranh giới, tranh chấp gây khó khăn trong công tác đo đạc...   

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phục vụ cho công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm yêu cầu UBND các phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện dự án để nhân dân đồng thuận phối hợp đẩy nhanh tiến độ; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là giải quyết các khó khăn, tranh chấp đất đai; cử công chức địa chính phối hợp, theo dõi, nắm bắt thông tin tiến độ thực hiện. Yêu cầu các đơn vị tư vấn thông báo cụ thể kế hoạch triển khai, phối hợp với UBND các phường để triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy trình; bố trí thời gian thực hiện công tác đo vẽ hợp lý, đảm bảo thuận lợi cho người dân; báo cáo tiến độ, khối lượng thực hiện định kỳ hàng tháng và những vướng mắc khó khăn để UBND thành phố kịp thời xử lý; huy động nhân lực, phương tiện thiết bị, tranh thủ thời tiết mùa khô để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đo đạc đảm bảo tiến độ đề ra. Đài Truyền thanh Đông Hà tăng cường công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh, xây dựng phóng sự tuyên truyền về tình hình triển khai thực hiện dự án.

Lê Văn Phúc - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 2 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2019-03-21