FE_View_Detail

Hội nghị báo cáo Quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.(25/09/2018)

Ngày 20/9/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ Quy hoạch thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp thu ý kiến của các đại biểu cấp thành phố để hoàn thiện đồ án trình UBND tỉnh.

img

Đơn vị tư vấn báo cáo Quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Gói thầu tư vấn Quy hoạch chung thành phố Đông Hà được triển khai theo Hợp đồng số TBD-11 ký ngày 12/4/2017 giữa Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) với Liên danh Tư vấn giữa Công ty Nippon Koei (Nhật Bản) và Công ty TNHH Nippon Koei Vietnam International; thời gian thực hiện 18 tháng, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2018.

Trên cơ sở nghiên cứu đánh giá hiện trạng, phát triển các phương pháp tiếp cận khái niệm cho việc lập Quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đơn vị tư vấn đã lập Dự thảo sơ bộ Quy hoạch chung và tầm nhìn. Ngày 01/02/2018, đã tổ chức Hội thảo Báo cáo B4; ngày 31/5/2018, tổ chức Hội thảo Báo cáo B5; ngày 20/9/2018 tổ chức báo cáo, lấy ý kiến của thành phố Đông Hà để tiếp thu và hoàn thiện cho các báo cáo tiếp theo.

Theo đơn vị tư vấn, Đông Hà có thể tạo nên lực kéo mạnh đối với các vùng liền kề và khu kinh tế Đông Nam như cơ hội việc làm, sinh kế, các dịch vụ nhà ở, dịch vụ xã hội... Trên cơ sở phân tích hiện trạng, các cơ hội và thách thức cũng như những tiêu chí để Đông Hà trở thành đô thị loại II, đồ án quy hoạch chung đã đề ra chiến lược và các nhóm giải pháp để tối ưu hóa quy hoạch cho từng khu vực, từng lĩnh vực. Theo đó Đông Hà định hướng chia làm 6 vùng: (i) vùng đô thị hiện hữu; (ii) vùng hành lang công nghiệp xanh công nghệ cao và logistic; (iii) khu đô thị gắn với mặt nước; (iv) khu trung tâm thương mại; (v) khu nông nghiệp công nghệ cao và du lịch nông nghiệp; (vi) khu sinh thái hồ - du lịch. Chiến lược đưa Đông Hà trở thành hành lang kinh tế xanh để chia sẻ sự phát triển với khu kinh tế Đông Nam; thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, nhà ở; thu hút các doanh nghiệp khởi nghiệp và công nghiệp thông minh. Quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm hoạch định chiến lược và không gian đô thị để xây dựng Đông Hà trở thành một trung tâm phát triển kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ, là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, văn hóa, dịch vụ, thương mại, tài chính, du lịch, công nghiệp của tỉnh; trở thành một trong những đô thị động lực trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Quy hoạch này cũng hướng đến mục tiêu tạo lập hình ảnh đô thị hấp dẫn, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, tạo đà thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa...

Tại hội nghị, các phòng ban chuyên môn và lãnh đạo thành phố Đông Hà đã đánh giá cao về công tác chuẩn bị đồ án của đơn vị tư vấn; đồng thời, tham gia nhiều ý kiến như: Quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của thành phố, phải xác định được định hướng phát triển lâu dài cho thành phố; cần tập trung đánh giá sát đúng Quy hoạch chung của thành phố được phê duyệt năm 2006, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thành phố đang thực hiện để có tính kế thừa, khắc phục những hạn chế để đồ án quy hoạch lần này có tính khả thi cao; phải khai thác một cách triệt để lợi thế của thành phố bên sông; xác định rõ hơn tính liên kết với các đô thị, các trung tâm kinh tế trong khu vực Bắc Trung Bộ và hành lang kinh tế Đông Tây; xác định phát triển thương mại, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố; hướng đến phát triển đô thị xanh, xây dựng làng trong phố; đồng thời, định hướng mở rộng hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và không gian đô thị phù hợp với xu hướng phát triển…

Lê Văn Phúc - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:30:00
ngày 2019-03-21