FE_View_Detail

UBND thành phố công bố, trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà(31/10/2018)

Sáng ngày 31/10/2018, UBND thành phố tổ chức công bố, trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã trao quyết định bổ nhiệm và phát biểu giao nhiệm vụ.

img

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng trao quyết định và chúc mừng tân Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố

Ngày 30/10/2018, UBND thành phố Đông Hà ban hành Quyết định số 2526/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, theo đó bổ nhiệm bà Lê Thị Tú Lệ, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Trao quyết định và chúc mừng bà Lê Thị Tú Lệ được bổ nhiệm giữ chức vụ mới, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn trên cương vị mới đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực, rèn luyện tu dưỡng, cùng với tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động của đơn vị nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa ngành giáo dục, đào tạo thành phố ngày càng phát triển hơn nữa, xứng tầm của đô thị tỉnh lỵ

Nguyễn Đức Hải - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 67%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2019-05-25