FE_View_Detail

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ 15 - khóa XII(15/12/2018)

Ngày 14/12/2018, Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 15 - khóa XII (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; thảo luận và quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

img

Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận và tham gia đóng góp nhiều ý kiến về các nội dung được báo cáo. Các ý kiến tham gia đều nhất trí cao với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, đồng thời phân tích sâu những khó khăn, hạn chế và tham gia thêm nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

   Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy khẳng định: Thành  phố Đông Hà thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng gặp không ít khó khăn thách thức; trong bối cảnh đó, các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, 14/14 chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch, tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, hội nghị cơ bản thống nhất cao với mục tiêu và 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội cùng 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu, trước mắt, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở phải tổ chức quán triệt các nội dung của Kết luận Hội nghị, tạo quyết tâm chính trị lớn và sự thống nhất cao; các cấp ủy và người đứng đầu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nói đi đôi với làm; đồng thời, trên cơ sở nội dung của Kết luận Hội nghị, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn gắn với xây dựng lộ trình và phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trần Thanh Tiến - Văn phòng Thành ủy

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 70%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2019-06-20