FE_View_Detail

Hội nghị thông qua Báo cáo công tác bảo vệ môi trường thành phố Đông Hà năm 2018(24/12/2018)

Ngày 19/12/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm chủ trì hội nghị thông qua Báo cáo công tác bảo vệ môi trường thành phố Đông Hà năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; đại diện lãnh đạo UBND các phường và Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị (đơn vị tư vấn).

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm phát biểu tại hội nghị

Quá trình đô thị hóa trên địa bàn thành phố ngày càng diễn ra mạnh mẽ, cùng với sự gia tăng về dân số, phương tiện giao thông với nhiều hình thức xả thãi thiếu kiểm soát đã làm cho môi trường thành phố có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người dân. Do đó, việc phòng ngừa và xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi trường là nhiệm vụ cấp bách và rất cần thiết trong thời điểm hiện nay. Để có sở sở trong việc hoạch định các chính sách cũng như trong chỉ đạo điều hành công tác bảo vệ môi trường của thành phố, ngay từ đầu năm UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đông Hà năm 2018.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2018 đã bám sát các nội dung theo đề cương nhiệm vụ và cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra; đã nêu rõ hiện trạng và tình hình biến động các yếu tố môi trường, các nguồn gây ô nhiễm môi trường, tình hình phát sinh rác thải và các vấn đề môi trường nổi cộm trên địa bàn thành phố; đánh giá chung tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị trong việc xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2018 của thành phố Đông Hà; đã cơ bản khắc phục được các tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại Hội nghị về bảo vệ môi trường năm 2017. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng, nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Phó Chủ tịch Phạm Văn Nghiệm đề nghị Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tiếp thu những ý kiến hợp lý tại hội nghị để bổ sung, hoàn thiện báo cáo, trong đó lưu ý tập trung phân tích, đánh giá rõ hơn về hiện trạng môi trường tại các khu vực mà dư luận đã phản ánh, như: Cơ sở giết mổ gia súc tập trung tại phường Đông Lương; các bến bãi tập kết cát sỏi; các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm tiếng ồn; tình trạng rác thải tồn đọng ở Kè Sông Hiếu thuộc phường Đông Thanh; nguồn ô nhiễm từ các chợ và các cơ sở kinh doanh phế liệu nằm xen kẽ trong khu dân cư; các kho thuốc BVTV còn tồn đọng trên địa bàn thành phố... Cập nhật lại số liệu hiện trạng năm 2018, trong đó: bổ sung số liệu cụ thể các điểm rác vô chủ trên địa bàn thành phố; theo dõi số hộ thu gom rác thải toàn thành phố chi tiết từng phường... Từ đó nghiên cứu đưa ra các giải pháp thiết thực và cụ thể hơn để triển khai thực hiện./.

Hồ Thị Thanh Huyền - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 7 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2019-06-20