FE_View_Detail

UBND thành phố Đông Hà tổng kết, đánh giá kết quả xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp năm 2018(01/03/2019)

Ngày 28/02/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm chủ trì cuộc họp tổng kết, đánh giá kết quả xây dựng tuyến đường xanh – sạch – đẹp năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan cùng đại diện lãnh đạo UBND các phường.

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm phát biểu tại buổi họp

Năm 2018, công tác xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp trên địa bàn thành phố tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả nhất định. Các tổ chức đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã tích cực phối hợp tổ chức ra quân tổng vệ sinh vào các ngày cuối tuần, duy trì tốt “ngày Chủ nhật xanh” hàng tháng, nhất là thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội của quê hương, đất nước; đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên tuyến ký cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhận thức của nhân dân về vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến phố xanh - sạch - đẹp ngày càng được nâng lên, nhiều tuyến phố đã được thông thoáng, sạch sẽ, khang trang... Trong 36 tuyến đường các tổ chức đoàn thể đăng ký đảm nhận xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp năm 2018, đã có 15 tuyến đường được công nhận đạt chuẩn.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nhìn nhận kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, tỷ lệ tuyến đường được công nhận còn thấp (15/36 tuyến, đạt 42%), một số tuyến chất lượng chưa cao, chưa được duy trì thường xuyên, nhiều điểm đang còn mang tính hình thức, đối phó; công tác tuyên truyền, thông tin, vận động chưa phát huy hiệu quả, nhận thức của người dân chuyển biến chưa rõ nét, chưa tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong toàn dân; chưa có sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc đăng ký, thẩm định và lựa chọn tuyến đường để xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp, dẫn đến các tuyến đường được lựa chọn chưa phù hợp với tình hình thực tế, khó có khả năng đáp ứng các tiêu chí để công nhận. Một số cấp chi hội cơ sở chưa thực hiện đúng phương châm “Tổ chức đoàn thể không làm thay mà vận động nhân dân thực hiện”...

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các tổ chức đoàn thể thành phố cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong thời gian vừa qua. Để tiếp tục đưa phong trào xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp ngày càng đi vào nền nếp, thực chất, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị có hiệu quả, Phó Chủ tịch Phạm Văn Nghiệm đề nghị các tổ chức đoàn thể thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các phường trong công tác vận động nhân dân, đặc biệt là các đoàn viên, hội viên không vi phạm các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trang bị thùng rác hợp vệ sinh, ký cam kết xây dựng tuyến đường xanh – sạch – đẹp, đồng thời thường xuyên tổ chức đánh giá kết quả thực hiện tại các tuyến do đơn vị mình đảm nhận để kịp thời khắc phục hạn chế; yêu cầu UBND các phường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường, trật tự đô thị (lấn chiếm vĩa hè; tập kết rác thải, phế thải xây dựng không đúng quy định; trâu bò thả rong … ), gắn với trách nhiệm trong việc hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường.  

Hồ Thị Thanh Huyền - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 67%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2019-05-25