FE_View_Detail

Bế mạc Kỳ họp thứ Chín - HĐND thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021(12/06/2019)

Sau một ngày rưỡi làm việc tích cực và khẩn trương, với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Chín - HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. 


img

Đại biểu HĐND thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Chín

Kỳ họp thứ Chín – HĐND thành phố khóa XI đã thông qua 6 Nghị quyết về: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019; quyết toán ngân sách năm 2018 của thành phố; Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2020; thông qua Đề án Quy hoạch, xây dựng, quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn thành phố Đông Hà đến năm 2030; miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Hồ Sỹ Trung – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: các nội dung được xem xét và thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2019 và các năm tiếp theo; theo đó, đề nghị UBND thành phố sớm cụ thể hoá các Nghị quyết của HĐND thành phố mới ban hành; tập trung khắc phục khó khăn, hạn chế; tích cực thu hút đầu tư; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án; chủ động huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực để thực hiện lộ trình xây dựng đô thị loại II; thực hiện đồng bộ giải pháp thu ngân sách, điều hành ngân sách đảm bảo cân đối, hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn 2019; chỉ đạo quyết liệt hơn trong thực hiện chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị”; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường; quan tâm chăm lo sự nghiệp văn hóa xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đề nghị các  đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phát huy tinh thần "đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động", kịp thời báo cáo cử tri kết quả kỳ họp; đồng thời, tích cực chủ động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; giải thích, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND thành phố. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, UBMTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên đẩy mạnh giám sát và tuyên truyền đến toàn thể cử tri và Nhân dân thành phố thực hiện tốt các nghị quyết đã đề ra.

HĐND thành phố kêu gọi toàn thể cử tri và nhân dân thành phố phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước; hăng hái thi đua lao động, sản xuất góp phần đưa thành phố Đông Hà phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đã đề ra.

Kỳ họp thứ Chín - HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 kết thúc vào lúc 11h30 ngày 12/6/2019.


Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:00:00
ngày 2019-10-18