FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà tổ chức họp báo nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thành phố Đông Hà (11/8/2009 - 11/8/2019)(29/07/2019)

Ngày 26/7/2019, thành phố Đông Hà tổ chức họp báo thông tin về những thành tựu kinh tế - xã hội của thành phố nhân kỷ niệm 10 năm thành lập (11/8/2009 - 11/8/2019). Ông Võ Văn Hưng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; Ông Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và ông Nguyễn Chiến Thắng – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì buổi họp báo.

Thành phố Đông Hà là trung tâm tỉnh lỵ, là đô thị động lực trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây, có một vị trí đặc biệt trong mối liên kết vùng giữa các đô thị miền Trung Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Đây là những yếu tố cơ bản giúp Đông Hà giao lưu, hội nhập, hình thành và phát triển thương mại dịch vụ, đô thị và văn minh đô thị từ khá sớm. Sau ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/1989), Đông Hà trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh. Tháng 12/2005, Đông Hà được công nhận là đô thị loại III và vào ngày 11/8/2009, Đông Hà vinh dự được Thủ trướng Chính phủ công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Trị. Đây là niềm tự hào và vinh dự lớn, là mốc son quan trọng đánh dấu quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đông Hà; là sự kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với thành phố Đông Hà nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung trong sự nghiệp đổi mới và phát triển. Trong 10 năm qua, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đông Hà đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát huy mạnh mẽ nội lực, tranh thủ tốt các nguồn lực, đã xây dựng và phát triển thành phố đạt được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực.

​Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng đã thông tin tóm tắt đến báo chí về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong 10 năm (2009-2018). Theo đó, Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng khá qua các năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân giai đoạn 2010-2018 tăng 11,74%/năm, giá trị tăng thêm bình quân đầu người năm 2018 đạt 101,78 triệu đồng/người/năm, tăng 3,7 lần so với năm 2009. Công tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường được chú trọng, đã quan tâm đầu tư nhiều công trình để xử lý ô nhiễm môi trường, đặc biệt đã hoàn thành dự án thu gom, xử lý rác thải công suất 6.000m3/ngày đêm, đến cuối năm 2018, 95,5% tỷ lệ rác thải được thu gom và tỷ lệ người dân dùng nước sạch đạt 100%; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị đã có những bước đột phá và chuyển biến về quy mô, tốc độ theo hướng hiện đại, tạo diện mạo khởi sắc mới cho một thành phố trẻ đang trên đà phát triển. Trong 10 năm qua, thành phố đã ưu tiên tập trung các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 10 năm (2009-2018) thực hiện 16.404 tỷ đồng, tăng bình quân 19,1%/năm và năm 2018 đạt 3.178 tỷ đồng, tăng gấp 4,7 lần so với năm 2009. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 10 năm (2009- 2018) đạt 2.498 tỷ đồng, tăng bình quân 20,89%/năm, năm 2018 đạt 480,932 tỷ đồng, tăng gấp 5,3 lần so với 2009. Giáo dục và đào tạo tiếp tục được cải thiện, cơ sở vật chất, thiết bị trường học được tăng cường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt qua các năm học; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, kế hoạch hóa gia đình được coi trọng và đạt nhiều kết quả; nhiệm vụ phát triển văn hóa, thông tin, thể thao gắn với mục tiêu xây dựng con người phát triển toàn diện được chú trọng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thể chất của nhân dân; các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, chăm lo người nghèo được đảm bảo, sau 10 năm đổi mới và phát triển, đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố được cải thiện rõ rệt; công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người lao động đạt được những kết quả tích cực so với năm 2009, tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2018 chiếm hơn 65%, giải quyết việc làm mới cho lao động bình quân hàng năm gần 1.600 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, bên cạnh những thành tựu đạt được, thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế: Mặc dù kinh tế có bước tăng trưởng khá nhưng tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra, chất lượng tăng trưởng còn thiếu sự bền vững; thu ngân sách trên địa tăng lên qua các năm, tuy nhiên việc phân cấp chưa triệt để nên hiện nay chưa đảm bảo tự cân đối thu chi ngân sách theo quy định; tình trạng vi phạm trật tự đô thị, xây dựng không phép, sai phép vẫn còn xảy ra, công tác quản lý địa bàn, quản lý đất đai của một số phường vẫn còn hạn chế, buông lõng, nhất là đất nghĩa trang, đất lâm nghiệp, đất chưa sử dụng; việc thu hút và huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, quỹ đất ngày càng hạn hẹp, việc khai thác quỹ đất ngày càng khó khăn hơn; nhiệm vụ giải phóng mặt bằng tuy đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn và ngày càng phức tạp hơn, đây vẫn là điểm nghẽn ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các công trình; quá trình xây dựng phát triển đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020 vẫn còn chậm so với yêu cầu, nhiều tiêu chí khó có khả năng thực hiện như các tiêu chí về dân số (quy mô, tỷ lệ tăng dân số; mật độ,...); công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường học kiểu mẫu còn gặp khó khăn về quy mô và cơ sở vật chất, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc; tình hình đơn thư của công dân phát sinh ngày càng nhiều, tính chất phức tạp hơn; các vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội ngày càng tinh vi, nguy hiểm và manh động.

Định hướng phát triển trong thời gian tới, thành phố tiếp tục phát huy các tiềm năng lợi thế trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây và tác động của Khu kinh tế Đông Nam, ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển thương mại dịch vụ và công nghiệp; tăng cường hoạt động quảng bá, kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư vào thành phố, đặc biệt là thu hút nguồn vốn từ các doanh nghiệp để đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng các khu đô thị mới đồng bộ; tiếp tục khai thác có hiệu quả quỹ đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phấn đấu đưa thành phố Đông Hà đạt các tiêu chí đô thị loại II trong thời gian sớm nhất. Tiếp tục rà soát, đề xuất UBND tỉnh xem xét ban hành các cơ chế, chính sách ưu tiên phù hợp cho thành phố về tài chính, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, thu hút nhân lực,...; quy định phân cấp, ủy quyền cho thành phố quản lý một số lĩnh vực kinh tế - xã hội, tạo điều kiện để thành phố chủ động trong công tác quản lý và điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung xây dựng và phát triển thành phố một cách toàn diện, đồng bộ xứng tầm là Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển chung của toàn tỉnh, từng bước trở thành một đô thị phát triển của vùng Bắc Trung bộ.

Tại buổi họp báo, nhiều ý kiến, vấn đề mà các đại biểu, các cơ quan báo chí quan tâm đã được đại diện lãnh đạo thành phố trao đổi, làm rõ. Nhiều ý kiến hay, nhiều sáng kiến mới đã được chia sẻ, cùng với những khuyến nghị cho việc xây dựng thành phố Đông Hà ngày càng phát triển trong thời gian tới đã được đặt ra và được lãnh đạo thành phố ghi nhận, tiếp thu.  

Phát biểu kết thúc họp báo, Bí thư Thành ủy Võ Văn Hưng ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các cơ quan báo chí trong thời gian qua, đã kịp thời chuyển tải các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong suốt quá trình xây dựng, kiến tạo và phát triển; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tăng cường hiệu quả hoạt động đối ngoại của địa phương. Lãnh đạo thành phố mong muốn các cơ quan báo, đài sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong công cuộc đổi mới, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp, vừa phản ánh, vừa phản biện xã hội đối với quá trình lãnh đạo, chỉ đạo để các cơ quan kịp thời phát huy những nhân tố tích cực tiêu biểu, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, điển hình sáng trong cuộc sống cũng như kịp thời điều chỉnh những cơ chế, chính sách phù hợp với sự phát triển của địa phương. Đồng thời tích cực tuyên truyền sâu rộng về những kết quả đạt được trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà trong 10 năm qua và những định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới nhằm động viên, khích lệ toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ thành phố đề ra, phấn đấu xây dựng thành phố Đông Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần quảng bá tiềm năng, hình ảnh của thành phố đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh. Về phía thành phố sẽ chủ động phối hợp trong việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện tốt nhất để các cơ quan thông tấn báo đài trong quá trình tác nghiệp./.

Hồ Thị Thanh Huyền - Văn phòng HĐND&UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 65%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:00:00
ngày 2019-12-09