FE_View_Detail

Cơ quan phát triển Pháp (AFD) làm việc với thành phố Đông Hà về Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu - Tiểu Dự án Đông Hà.(26/10/2019)

Ngày 24 và 25/10/2019, Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và tổ chưc CDIA đã làm việc với UBND thành phố Đông Hà về triển khai Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu - Tiểu Dự án Đông Hà.

img

Đoàn công tác Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và lãnh đạo UBND thành phố Đông Hà khảo sát tại thực địa

Mục tiêu tổng quan của dự án là phát triển hệ thống các đô thị ven biển miền Trung theo đúng định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt. Nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của đô thị, đảm bảo khả năng thích ứng với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tạo môi trường sống bền vững cho người dân đô thị; cải thiện điều kiện môi trường tại các khu vực kênh, mương, hồ hiện có nhằm tăng khả năng thoát nước đô thị, điều hòa nguồn nước hợp lý; hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực các đơn vị quản lý vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật; phát triển thành phố Đông Hà có khả năng thích ứng với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Trên cơ sở mục tiêu dự án, UBND thành phố Đông Hà đã đề xuất Tiểu dự án Đông Hà gồm 02 hợp phần: Hợp phần 1: Đầu tư xây dựng Kè quanh Hói Sòng; Kè bờ Tây sông Thạch Hãn và bờ Bắc sông Vĩnh Phước; Cải tạo hệ thống thoát nước hạ lưu hồ Trung Chỉ; Cải tạo hệ thống thoát nước hạ lưu hồ Khe Mây; Công viên cây xanh phía Nam sông Hiếu; Công viên cây xanh phía Đông đường Hùng Vương; Tuyến phố dọc đường sắt Bắc - Nam đoạn qua thành phố Đông Hà; Nâng cấp, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị các khu LIA. Hợp phần 2: Chuẩn bị dự án, quản lý thực hiện và nâng cao năng lực.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 49,20 triệu USD, tương đương 1.134,77 tỷ VND. Trong đó: vốn vay AFD là 39,89 triệu USD, tương đương 919,99 tỷ VND; vốn đối ứng là 9,31 triệu USD, tương đương 214,78 tỷ VND. Thời gian thực hiện, dự kiến từ năm 2021-2024.

Lê Văn Phúc - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:30:00
ngày 2020-07-11