FE_View_Detail

Thường trực HĐND thành phố giám sát việc thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2019 tại Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ(25/10/2019)

          Ngày 24/10/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do Ông Phan Cao Lợi - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã làm việc với Chi cục Thuế Đông Hà - Cam Lộ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019.

img

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phan Cao Lợi kết luận tại phiên làm việc tại Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước thành phố năm 2019 trong bối cảnh đã có những yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen, một số doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ phải tạm ngừng hoạt động, giải thể hoặc kinh doanh cầm chừng, các nguồn thu thiếu tính bền vững; nợ thuế một số trường hợp chưa được xử lý dứt điểm; công tác triển khai quản lý thuế hoạt động XDCB tư nhân còn gặp nhiều khó khăn; tổ chức bộ máy Chi cục Thuế sắp xếp lại...

Trước điều kiện tình hình thực tiến đó, để triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019, Chi cục thuế đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo, kịp thời phối hợp tham mưu nội dung họp Ban chỉ đạo thu ngân sách thành phố; tham mưu UBND thành phố ban hành Chỉ thị số về tăng cường công tác quản lý thuế hoạt động nhận thầu xây dựng nhà ở tư nhân và kinh doanh vận tải tư nhân, Quyết định về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Thực hiện nhiều giải pháp để tăng thu ngân sách, tìm kiếm và khai thác các nguồn thu mới; tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân; thành lập Đoàn liên ngành thu hồi nợ, thực hiện kiểm tra đôn đốc thu hồi nợ;… Từ các giải pháp quyết liệt đó, kết quả thu NSNN ước 10 tháng đầu năm 2019 đạt 443,921 tỷ đồng, tương ứng 94,8% dự toán năm; tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2018; Số thu trừ tiền sử dụng đất và thu khác ngân sách đạt 259,865 tỷ đồng, bằng 91,2% dự toán năm, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2018. Ước cả năm tổng số thu đạt 520,3 tỷ đồng, tăng 8,2% so với dự toán, dự kiến số thu trừ tiền sử dụng đất và thu khác đạt 303,5 tỷ đồng, tăng 6,5% dự toán. Trong đó, có nhiều khoản thu chủ yếu đạt tiến độ thu và tăng cao so với cùng kỳ.

 Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phan Cao Lợi - Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được, biểu dương và đánh giá rất cao sự nỗ lực của Chi cục Thuế khu vực trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đề nghị Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục tập trung phấn đấu để hoàn thành dự toán thu ngân sách 2019 với kết quả cao nhất, cụ thể: sớm ổn định trong công tác phân công, sắp xếp bộ máy hợp lý, hiệu quả để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách đảm bảo theo dự toán. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Luật thuế, và các văn bản hướng dẫn, quyền lợi và nghĩa vụ của người nộp thuế; nêu gương, biểu dương các tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Thuế -Kho bạc -Tài chính và các chủ đầu tư trong việc thu thuế XDCB vãng lai; nắm bắt tình hình giải ngân nguồn vốn để kịp thời thực hiện các biện pháp cưỡng chế, thu nợ thuế. Phối hợp tốt với các phòng, ban, các phường và cơ quan thuế trong truy thu nợ đọng thuế, đặc biệt các loại thuế liên quan đến đất đai. Tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt để thu hồi nợ đọng thuế đối với các doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan, các phường có các giải pháp tích cực và cụ thể để tập trung công tác chống thất thu thuế; phấn đấu thu nợ đọng thuế đến 31/12/2019 dưới 4%. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý thuế hoạt động nhận thầu xây dựng nhà ở tư nhân và kinh doanh vận tải tư nhân; có các giải pháp để quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Rà soát, thống kê các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký mới trong năm; các hộ kinh doanh dịch vụ, ăn uống, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, khảo sát đánh giá doanh thu để có giải pháp tăng nguồn thu cho năm 2020. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính các thủ tục về thuế; tăng cường các đợt kiểm tra, tập trung các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chây ỳ trong việc nộp thuế; rà soát, kiểm tra yêu cầu xuất hóa đơn và kê khai thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh thương mại có số hàng tồn kho trên sổ sách lớn, không đúng thực tế để thu thuế phát sinh ngay trong năm 2019./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND&UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 88%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:30:00
ngày 2021-01-25