FE_View_Detail

UBND thành phố Đông Hà triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020(03/01/2020)

Ngày 03/01/2020, UBND thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

img

Đồng chí Võ Văn Hưng - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Hưng - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, các đồng chí UVBTV Thành uỷ; Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN, các đoàn thể thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; Trưởng, phó các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND và Chủ tịch UBMTTQVN các phường.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm về đích thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020. Dự thảo Chương trình công tác năm 2020 được xây dựng với 90 nội dung; Kế hoạch hành động của UBND thành phố về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với 08 nhóm giải pháp chủ yếu đã tập trung bám sát Kết luận số 18-KL/TU ngày 09/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; theo đó, năm 2020 thành phố tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị”.

Tại hội nghị, một số cơ quan, đơn vị đã phát biểu một số giải pháp liên quan đến nhiệm vụ thu ngân sách, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án; giải pháp về xây dựng phường văn minh, tuyến phố văn minh đô thị, việc rà soát, sử dụng nhà văn hóa khu phố sau khi thực hiện sáp nhập khu phố, một số giải pháp về công nhận gia đình văn hóa; việc quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Hưng - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đánh giá cao sự tích cực, khẩn trương của UBND thành phố trong việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đồng chí bày tỏ sự đồng tình cao với nội dung dự thảo Chương trình công tác và Kế hoạch hành động cũng như phương pháp triển khai nhiệm vụ của UBND thành phố; đồng thời yêu cầu UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường cần tập trung thực hiện có hiệu quả chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị”; tập trung thực hiện các nhóm giải pháp nhằm phát triển kinh tế, đảm bảo tăng giá trị sản xuất các ngành trên 12%; tập trung công tác thu ngân sách, huy động nguồn lực nâng cao chất lượng đô thị; thực hiện cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phát triển văn hóa, xây dựng nếp sống đô thị, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã cảm ơn những ý kiến chỉ đạo có tính định hướng cao của đồng chí Bí thư Thành ủy; đồng thời yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch hành động và Chương trình công tác năm 2020. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh một số nhiệm vụ các đơn vị thực hiện trong năm 2020 và yêu cầu Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường trên cơ sở chương trình công tác và kế hoạch hành động của UBND thành phố, khẩn trương triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch của đơn vị và tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra.

Nhân dịp Tết cổ truyền, để đảm bảo các điều kiện phục vụ nhân dân đón tết được đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và có ý nghĩa thiết thực, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường nghiêm túc thực hiện theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND&UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 88%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:30:00
ngày 2021-01-25