FE_View_Detail

Bế mạc Kỳ họp thứ 14 - HĐND thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021(17/12/2020)

Sau hai làm việc tích cực và khẩn trương, với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 14 - HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. 

img

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp

Kỳ họp thứ 14 - HĐND thành phố khóa XI đã xem xét các báo cáo, Đề án, Tờ trình và thông qua 11 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; kế hoạch đầu tư công năm 2021; thông qua Đề án phát triển nông nghiệp đô thị thành phố đến năm 2025; cho ý kiến dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; thực hiện một số nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư công và một số nội dung khác trên cơ sở UBND thành phố trình theo luật định.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: các nội dung được xem xét và thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2021 và các năm tiếp theo. HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, bám sát các nhiệm vụ theo Kết luận số 01-KL/TU ngày 11/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Trong đó, tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII. Khai thác tốt các yếu tố thuận lợi, đẩy mạnh các giải pháp khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển để hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II, từng bước trở thành thành phố thông minh; tập trung cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường thu hút đầu tư và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống Nhân dân, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo chính sách an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố tiếp tục phát huy tinh thần "đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động", kịp thời báo cáo cử tri kết quả kỳ họp; đồng thời, tích cực chủ động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; giải thích, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND thành phố.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, UBMTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác giám sát và tuyên truyền đến toàn thể cử tri và Nhân dân thành phố thực hiện tốt các nghị quyết đã đề ra. HĐND thành phố kêu gọi toàn thể cử tri và Nhân dân thành phố phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước; hăng hái thi đua lao động, sản xuất góp phần đưa thành phố Đông Hà phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đã đề ra, xây dựng thành phố Đông Hà sớm đạt đô thị loại II, từng bước trở thành thành phố thông minh.

Kỳ họp thứ 14- HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 kết thúc vào lúc 17h30 ngày 16/12/2020.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND&UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 07:30:00
ngày 2021-01-26