FE_View_Detail

Hội nghị triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021(18/03/2021)

Ngày 17/3/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng phát biểu tại hội nghị

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là một trong 3 cuộc Tổng điều tra hết sức quan trọng của ngành thống kê nhằm cung cấp số liệu toàn bộ về khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ; giúp phản ánh quy mô GDP, cơ cấu từng ngành kinh tế trong GDP, làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và GRDP của mỗi địa phương. Tổng điều tra kinh tế giúp Đảng và Nhà nước có được bức tranh kinh tế tổng thể của cả nước; nắm bắt được thực trạng của nền kinh tế nói chung và của từng ngành, từng địa phương để từ đó định vị được từng ngành, từng địa phương đang ở đâu trong quá trình phát triển; xác định những tiềm năng, lợi thế cần phải khai thác; nhận diện được những rào cản, thách thức phải vượt qua và quan trọng nhất là đưa ra được những quyết sách, chỉ đạo, điều hành phù hợp để phát triển nền kinh tế nhanh, bền vững. Kết quả của cuộc điều tra cũng sẽ là căn cứ quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn của Bộ, ngành và của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo kế hoạch, cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 bắt đầu tiến hành từ ngày 01/3, đối tượng điều tra là doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội; giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 01/7, đối tượng điều tra là cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo. Kết quả sơ bộ tổng điều tra sẽ công bố vào tháng 12/2021, kết quả chính thức sẽ công bố vào tháng 2/2022.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố nhấn mạnh: Đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô rộng, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau; do đó, yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp với Chi cục Thống kê và Phòng Nội vụ để triển khai thực hiện kế hoạch và phương án Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 một cách nghiêm túc, công tâm, kỹ lưỡng để mang lại hiệu quả cao nhất. Chủ động bố trí sắp xếp công việc, ưu tiên thực hiện các nội dung cần thiết đảm bảo theo đúng kế hoạch Tổng điều tra đã đề ra; tích cực phối hợp, báo cáo, chia sẻ thông tin, đặc biệt là thông tin về đối tượng điều tra, tránh bỏ sót đối tượng. Đồng thời tập trung tuyên truyền, trong đó làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong quá trình thực hiện nhằm tạo thuận lợi tối đa cho quá trình triển khai thực hiện tổng điều tra. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tổng điều tra, đổi mới theo hướng ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, cải tiến về nội dung, quy trình, cách thức triển khai nhằm đảm bảo chất lượng nguồn thông tin vừa giảm kinh phí thực hiện./.

Trần Thị Phương Thảo - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Các tin khác:
UBND thành phố Đông Hà tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đông Hà (17/03/2021)
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tiếp xúc cử tri tại thành phố Đông Hà (16/03/2021)
Đoàn khảo sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND thành phố Đông Hà về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Đông Hà (09/03/2021)
UBND thành phố làm việc với Xí nghiệp nước sạch Đông Hà về hoạt động cấp nước trên địa bàn thành phố (09/03/2021)
Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà. (08/03/2021)
UBND thành phố Đông Hà tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Đề án hỗ trợ cho vay giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 (05/03/2021)
UBND thành phố kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố (01/03/2021)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (25/02/2021)
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 67%

Tốc độ gió: 21 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:00:00
ngày 2021-04-21