FE_View_Detail

Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề)(02/04/2021)

Sáng ngày 02/4/2021, HĐND thành phố Đông Hà khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện quy trình bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và xem xét thông qua một số nội dung kế hoạch, quy hoạch, Đề án do UBND thành phố trình theo luật định. 

img

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Sỹ Trong

Tham dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; các ông bà trong Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo UBND thành phố; Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; Trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, Văn phòng Thành ủy; đại biểu HĐND thành phố khóa XI; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN các phường.

Tại kỳ họp, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, khách quan, các đại biểu HĐND thành phố đã thực hiện nghiêm túc quy trình bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021, kết quả Ông Nguyễn Sỹ Trong - Thành ủy viên, Trưởng Phòng Kinh tế thành phố được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu bầu tập trung cao.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận, xem xét thông qua các nội dung: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 5 năm 2021 - 2025; Đề án xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu thành phố Đông Hà giai đoạn 2021 - 2025; Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án hỗ trợ cho vay giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Đông Hà; Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đông Hà đến năm 2030.

Đây là những nội dung hết sức quan trọng, tác động lớn đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của mỗi người dân thành phố. 

Bế mạc kỳ họp, ông Hồ Sỹ Trung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu: Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao trước cử tri thành phố, kỳ họp thứ 15 - HĐND thành phố đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra; HĐND thành phố tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Sỹ Trong - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp tục phát huy những thành quả, kinh nghiệm trong công tác, sớm tiếp cận với công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân, nỗ lực phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố đã đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao phó. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, HĐND thành phố đã thống nhất thông qua 06 Nghị quyết, trong đó: 01 Nghị quyết về công tác cán bộ và 05 Nghị quyết thông qua các nội dung kế hoạch, quy hoạch, Đề án. Sau kỳ họp này, đề nghị UBND thành phố sớm cụ thể hoá các nội dung để thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 5 năm 2021 - 2025; huy động các nguồn lực, tích cực triển khai thực hiện các Đề án đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, đúng mục tiêu; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt để tổ chức thực hiện./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND & UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 67%

Tốc độ gió: 21 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:00:00
ngày 2021-04-21