FE_View_Detail

UBND thành phố kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Đông Hà(02/07/2021)

Sáng ngày 01/7/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Sỹ Trong - Trưởng Ban Chỉ đạo Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố đã chủ trì buổi làm việc và kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Công an, Văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm VHTT - TDTT thành phố; đại diện lãnh đạo UBND Phường 3 và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9.

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Sỹ Trong kiểm tra tại thực địa

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 và Phường 3 là 02 đơn vị, địa phương có diện tích rừng lớn nhất trên địa bàn thành phố (Tổng diện tích rừng và đất rừng trên địa bàn Phường 3 là 1.508,6 ha. Tổng diện tích đất rừng trên địa bàn thành phố được Nhà nước giao Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 quản lý, sử dụng là 948,0 ha). Nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng, trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương nói chung và UBND Phường 3, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 nói riêng đã tích cực, chủ động triển khai nhiều biện pháp PCCCR: Đã quan tâm bố trí nguồn kinh phí khá lớn cho công tác PCCCR; đã xây dựng lực lượng thực hiện công tác PCCCR, đặc biệt bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ vào các thời kỳ cao điểm; đã thành lập các Đội xung kích, Tổ bảo vệ giúp theo dõi, giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR; xây dựng Quy chế phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; công tác phục vụ PCCCR được chuẩn bị chu đáo…  vì vậy, trong thời gian qua đã hạn chế tối đa tình trạng cháy rừng, đối với một số vụ cháy quy mô nhỏ đã kịp thời phát hiện và dập tắt, thiệt hại không đáng kể, không để xảy ra cháy lớn trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định, đó là: Một số đơn vị chưa chủ động xây dựng phương án PCCCR; các công trình bảo vệ rừng, PCCCR như điểm tiếp nước, hệ thống đường ô tô lâm nghiệp, đường ranh cản lửa và trang thiết bị phục vụ cho công tác PCCCR chưa được đầu tư nâng cấp đúng mức nên gây nhiều khó khăn trong việc PCCCR; các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng không phải là lực lượng chuyên trách, chưa được huấn luyện về nghiệp vụ, không có chế độ phụ cấp nên khi cháy rừng xảy ra, việc huy động lực lượng thường chậm, do vậy hiệu quả công tác chữa cháy rừng chưa cao; việc quản lý các hoạt động của người dân khi ra, vào rừng chưa được quan tâm đúng mức.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9, UBND Phường 3, Trạm Kiểm Lâm thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan cần tăng cường phối hợp thực hiện các biện pháp PCCCR, trong đó: quán triệt phương châm “4 tại chỗ”:  “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ”; quan tâm ưu tiên hơn nữa trong việc bố trí kinh phí đầu tư, xây dựng các công trình, phương tiện, thiết bị, công cụ phục vụ cho các hoạt động PCCCR; xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực cho lực lượng PCCCR; bố  trí lực lượng túc trực 24/24 giờ, đặc biệt vào thời kỳ cao điểm nhằm đảm bảo huy động lực lượng, phương tiện, cứu chữa kịp thời khi xảy ra cháy rừng, không để cháy lớn gây thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân…

Trần Thị Phương Thảo - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 04:30:00
ngày 2021-09-25