FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà gặp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và biểu dương gia đình tiêu biểu năm 2017(28/06/2017)

Nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam, ngày 27/6/2017 thành phố Đông Hà tổ chức gặp mặt và biểu dương gia đình tiêu biểu năm 2017. Dự gặp mặt đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông; Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; Ban Chỉ đạo công tác gia đình, Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa thành phố; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố; đại diện lãnh đạo các phường và các gia đình tiêu biểu đại diện cho hơn 20 nghìn hộ gia đình trên địa bàn thành phố. 

img

Lãnh đạo thành phố đã biểu dương, khen thưởng 20 gia đình tiêu biểu năm 2017 nhân kỳ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Trong những năm qua, công tác gia đình của thành phố luôn được quan tâm chú trọng, phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã mang lại hiệu quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tiếp nhận và triển khai thực hiện nghiêm túc; các phong trào thi đua yêu nước đã thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia, góp phần quan trọng tạo nên một sắc thái diện mạo mới của thành phố. Đến nay toàn thành phố có hơn 19.200 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 93% trên tổng dân số thành phố. Có 6.200 gia đình được công nhận là gia đình hiếu học, 35 dòng họ tiêu biểu trong phong trào khuyến học của thành phố; nhiều Câu lạc bộ gia đình được hình thành và hoạt động hiệu quả như: Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc; Câu lạc bộ Gia đình trẻ; Câu lạc bộ Sức khỏe sinh sản vị thành niên; Câu lạc bộ Tiền hôn nhân; Câu lạc bộ không có người sinh con thứ 3, tính đến nay, toàn thành phố có 71/81 khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên. Các mô hình về quản lý giáo dục con em trong gia đình được đẩy mạnh nhân rộng, các Câu lạc bộ về phòng, chống tội phạm như: Tổ phụ nữ  “không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội"; Tổ phụ nữ “Không có người thân liên quan đến ma tuý”; Mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ với ATGT”; Câu lạc bộ “ Phồng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”; Mô hình “Gia đình 05 không, 03 sạch” của Hội phụ nữ 9 phường... Hoạt động của các mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cũng như công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát giác tội phạm, tệ nạn xã hội trong mọi tầng lớp nhân dân và trong các gia đình. Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, tuyến phố xanh sạch đẹp được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16-CT/TU của Thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, Chỉ thị 17/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới...  

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng – Trưởng ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các ngành các cấp, các gia đình và kết quả đạt được về công tác gia đình trong năm qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại và đề ra kế hoạch nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Trong thời kỳ đổi mới, công tác gia đình càng được quan tâm chú trọng, bởi hiệu quả của công tác gia đình có tác động rất lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của quê hương, đất nước. Trong thời gian tới các cấp, các ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình tiếp tục triển khai thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ và hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình trên địa bàn thành phố; xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng và phát triển từng bước đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020.

 Nhân dịp này thành phố đã biểu dương khen thưởng 20 gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa và nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. 

Hồng Lý - Phòng Văn hóa và Thông tin

Ý kiến bạn đọc         
Tên người gửi *
Địa chỉ *
Điện thoại
Email
Tiêu đề ý kiến*
Nội dung ý kiến*
File gửi kèm:

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

35oC

Độ ẩm: 56%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:00:00
ngày 2018-06-25