FE_View_Detail

Phiên họp toàn thể UBND thành phố quý II năm 2017(04/07/2017)

Ngày 30/6/2017, dưới sự điều hành của Chủ tịch UBND Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Tăng và Phó Chủ tịch UBND Phạm Văn Dũng, UBND thành phố họp phiên toàn thể quý II để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2017, xem xét bổ sung các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017; đồng thời lấy ý kiến hoàn chỉnh các nội dung trình kỳ họp thứ tư - HĐND thành phố khóa XI. 

img

Quang cảnh phiên họp

Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Lam Sơn, Phó Bí thư thường trực Thành ủy; các Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố; Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các phường.

 Ngay từ những ngày đầu năm, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện Kết luận của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017. Với sự quyết liệt, linh hoạt trong phương thức chỉ đạo, điều hành, chủ động triển khai thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đề ra, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh... nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đạt được kết quả tích cực và tương đối toàn diện.

Trong 6 tháng đầu năm 2017: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 10.800 tỷ đồng, đạt 51,8% kế hoạch năm, tăng 15,41% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị sản xuất CN-TTCN cá thể ước thực hiện 402 tỷ đồng, đạt 49,2% kế hoạch, tăng 8,77% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện 66,750 tỷ đồng, đạt 44,5% KH năm, tăng 1,18% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 1.300 tỷ đồng, đạt 52% KH năm, tăng 40,85% so với cùng kỳ năm 2016. Thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 165,632 tỷ đồng , đạt 51,34% KH tỉnh, 46,51% KH thành phố. Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm thực hiện 133,550 tỷ đồng, đạt 32,33% dự toán thành phố. Tạo việc làm mới cho 859 lao động, đạt 50,53% KH năm.  Duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi 9/9 phường. Có 68.627 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 96,07% (KH trên 92%). Tỷ lệ thu gom rác thải hộ gia đình đạt 94,2% (KH trên 94%)...  Thành phố đã tích cực làm việc với tỉnh để tranh thủ nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị; xây dựng Dự án thí điểm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; xây dựng dự án bổ sung để tranh thủ nguồn vốn còn lại của dự án Thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đông Hà; chuẩn bị đề án Phát triển các đô thị động lực - tiểu dự án Đông Hà và chủ động làm việc với Bộ, ngành Trung ương để ưu tiên đưa vào danh mục từ nguồn vốn vay ODA. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được tăng cường; tích cực phối hợp thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch của tỉnh. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, đảm bảo trật tự xây dựng, trật tự đô thị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác quản lý đất đai, thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo kế hoạch, trong đó ưu tiên đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án: Xây dựng hệ thống giao thông thành phố Đông Hà, các công trình thuộc dự án GMS... Tích cực chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án xây dựng cơ bản. Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm học 2016-2017, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017-2018; tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh, đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị của quê hương, đất nước. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm;  an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, công tác giảm nghèo, lao động việc làm được thực hiện tốt. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố... Tham gia ý kiến tại phiên họp, các đại biểu đã nêu lên những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị, địa phương, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị cần tập trung thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2017.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2017 tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển với nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của thành phố đạt mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt, thành phố đã chủ động triển khai và hoàn thiện một số công trình, dự án kết cấu hạ tầng mới góp phần chuyển biến mạnh mẽ diện mạo đô thị... Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2017: Thu ngân sách tiếp tục gặp khó khăn; huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị vẫn còn hạn chế; công tác giải phóng mặt bằng mặc dù có tiến bộ, tuy nhiên vẫn còn phát sinh nhiều vướng mắc, lúng túng và triển khai chậm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các công trình; đơn thư của công dân ngày càng mang tính chất phức tạp; tình trạng phạm pháp, trộm cắp, tệ nạn ma túy và một số tệ nạn xã hội khác vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Công tác quản lý nhà nước, thực thi nhiệm vụ ở một số cơ quan, đơn vị, UBND phường còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, công chức còn thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác; chất lượng tham mưu một số trường hợp chưa đạt yêu cầu...

Đề cập tới các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị. UBND các phường tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động, Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 đã phê duyệt, trong đó tập trung và một số nhiệm vụ như: Triển khai có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế theo Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị đến năm 2020; triển khai các biện pháp đảm bảo thu ngân sách đạt kế hoạch; chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà; tập trung thực hiện năm chủ đề "Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị", xây dựng tuyến phố văn minh đảm bảo thực chất; chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ năm học mới; tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của "Bộ phận một cửa" và giải quyết thủ tục hành chính; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tổ chức tuyên truyền pháp luật tại các đơn vị, vận động nhân dân đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động phạm tội của các loại tội phạm, thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tối đa tai nạn giao thông... Công tác chỉ đạo, điều hành cần phải được tiếp tục đổi mới, trong đó tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.  

Nguyễn Đức Hải - Văn phòng HĐND và UBND

Ý kiến bạn đọc         
Tên người gửi *
Địa chỉ *
Điện thoại
Email
Tiêu đề ý kiến*
Nội dung ý kiến*
File gửi kèm:

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 59%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2018-06-20