FE_View_Detail

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 - khóa XII của Đảng(14/07/2017)

Ngày 13/7/2017, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 - khóa XII của Đảng. 

img

Đồng chí Trần Lam Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Lam Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Thành ủy viên khóa XII; Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các đồng chí Báo cáo viên Thành ủy, Cộng tác viên Dư luận xã hội nhiệm kỳ 2015-2020; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các TCCS đảng trực thuộc Thành ủy; UVTV trực Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ phường; chuyên viên các Ban đảng, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan UBND thành phố.

   Hội nghị tập trung quán triệt 03 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 - khóa XII gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Lam Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nêu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng; đồng thời nhấn mạnh, trong quá trình học tập, nghiên cứu, các đại biểu cần bám sát vào các mục đích, yêu cầu nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết; trong đó, tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chủ đạo, những điểm mới, cụ thể hóa về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá của Nghị quyết để chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, ngay sau khi hội nghị kết thúc mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp uỷ cần nắm vững những nội dung cơ bản và tinh thần của các Nghị quyết để tổ chức quán triệt học tập cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

   Sau phần phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Phạm Văn Nghiệm, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) tới các đại biểu dự Hội nghị.

Văn phòng Thành ủy

Ý kiến bạn đọc         
Tên người gửi *
Địa chỉ *
Điện thoại
Email
Tiêu đề ý kiến*
Nội dung ý kiến*
File gửi kèm:

Quay lại
Các tin khác:
Dự báo thời tiết
Thành phố:

35oC

Độ ẩm: 56%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:00:00
ngày 2018-06-25