FE_View_Detail

Họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020(03/08/2017)

Ngày 01/8/2017, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020 tổ chức họp để chuẩn bị nội dung sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo giai đoạn 2015-2017.

img

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020 thảo luận tại buổi họp

Nhằm đảm bảo triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị về Xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020. Ngày 27/8/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1781/QĐ-BCĐ thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020.

Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020 ban hành Quy chế hoạt động và Chương trình công tác phân công nhiệm vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. Trong giai đoạn 2015-2017, các thành viên Tổ giúp việc trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công,  đã bám sát Chương trình hành động của UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 thực hiện Nghị quyết 06/2013/NQ-HDND ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị về Xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020 để tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020 triển khai tốt các nhiệm vụ được giao.

Qua rà soát các tiêu chí nâng loại đô thị theo Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Theo đó, việc đánh giá được phân thành 05 nhóm tiêu chí và 52 chỉ tiêu cụ thể, đô thị chỉ được công nhận khi các tiêu chí đạt mức tối thiểu và tổng điểm các tiêu chí đạt 75 điểm. Kết quả đánh giá đến thời điểm hiện tại trên 52 chỉ tiêu, thành phố Đông Hà đạt tổng điểm 57 điểm; phân làm 05 nhóm tiêu chí, trong đó thành phố có 01 nhóm tiêu chí đạt và 04 nhóm tiêu chí chưa đạt cụ thể: (i) Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội; (i) Quy mô dân số; (iii) Mật độ dân số; (iv) Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm – Tổ trưởng Tổ giúp việc đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Tổ giúp việc; đồng thời, yêu cầu Phòng Quản lý đô thị thành phố, cơ quan thường trực Tổ giúp việc tiếp thu các ý kiến tham gia, tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo giai đoạn 2015-2017, rà soát cụ thể từng nội dung phần việc theo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, đánh giá khách quan kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc, ưu tiên tập trung các tiêu chí chưa đạt; tổng hợp đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện giai đoạn 2017-2019 của Ban Chỉ đạo; tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với các thành viên Tổ giúp việc trước khi hoàn chỉnh trình Ban Chỉ đạo Xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020 để tổ chức sơ kết./.

Lê Văn Phúc - Văn phòng HĐND và UBND

Ý kiến bạn đọc         
Tên người gửi *
Địa chỉ *
Điện thoại
Email
Tiêu đề ý kiến*
Nội dung ý kiến*
File gửi kèm:

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2018-05-23