FE_View_Detail

UBND thành phố tổ chức họp thường kỳ tháng 7(08/08/2017)

Ngày 07/8/2017, UBND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7, dưới sự chủ tọa của Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng. Cuộc họp đã thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công việc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thông báo kết quả rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ đến hết tháng 7 năm 2017.

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm phát biểu tại phiên họp

Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Lam Sơn - Phó Bí thư thường trực Thành ủy; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phan Cao Lợi; các Ủy viên UBND thành phố và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố. 

 Phiên họp UBND thành phố tháng 7 năm 2017 là phiên họp thường kỳ hàng tháng được tổ chức lần đầu tiên sau khi UBND thành phố ban hành Quy chế làm việc mới theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Tại phiên họp, các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp báo cáo các nội dung công việc liên quan ngành, lĩnh vực để thành viên dự họp cùng thảo luận, cho ý kiến; trong đó tập trung một số nội dung như: xem xét thành lập Ban Chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả việc Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị; xem xét điều chỉnh quy hoạch hệ thống giao thông khu vực gần cầu sắt đảm bảo quỹ đất lập bia di tích Cầu Sắt - Xóm đò; điều chuyển nguồn vốn đã bố trí thực hiện nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch sang thực hiện nội dung công việc khác; xem xét bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động cho một số Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, các đơn vị được giao thêm nhiệm vụ ngoài chức năng, nhiệm vụ đã quy định; về sử dụng số kinh phí từ lệ phí thu được; phê duyệt Quy định về tổ chức, quản lý chợ Đông Hà... và một số nội dung quan trọng khác. Ngoài ra, tại phiên họp, đại biểu đã được thông tin về kết quả rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao đến hết tháng 7 năm 2017.  

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND thành Phạm Văn Nghiệm nhấn mạnh: Theo quy chế, các nội dung đưa ra thảo luận tại phiên họp phải được đơn vị chủ trì thống nhất với các cơ quan, đơn vị liên quan trước khi đưa ra họp UBND thành phố biểu quyết thống nhất; để có cơ sở quyết định, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực tốt công tác chuẩn bị phiên họp. Đối với các nội dung họp lần này, chủ tọa phiên họp giao Phòng Tài chính - Kế hoạch nghiên cứu tham mưu UBND thành phố các nội dung liên quan về kinh phí; Phòng Nội vụ nghiên cứu tham mưu về công tác tổ chức bộ máy chợ Đông Hà; các nội dung khác giao các cơ quan, đơn vị có liên quan thống nhất và báo cáo UBND thành phố tại phiên họp giao ban gần nhất. 

Nguyễn Đức Hải - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 93%

Tốc độ gió: 0 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2018-05-23