FE_View_Detail

UBND thành phố Đông Hà tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2017(11/09/2017)

Ngày 11/9/2017, UBND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng và các Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp. Cuộc họp đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng 8 và các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tới; thông báo kết quả rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ đến hết tháng 8/2017;  đồng thời thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công việc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.

img

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 8

Tham dự phiên họp các Phó Chủ tịch HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; các Ủy viên UBND thành phố và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố. 

Tại phiên họp, các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp báo cáo các nội dung công việc liên quan đến các ngành, lĩnh vực để thành viên dự họp cùng thảo luận, cho ý kiến; trong đó tập trung một số nội dung như: xem xét phương án tổ chức Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10; đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn; xem xét cho ý kiến về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng tuyến phố văn minh đô thị; đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình; giải pháp tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn năm 2017; các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư năm 2017; việc xây dựng Đề án bổ sung về đặt tên đường phố... và một số nội dung quan trọng khác.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng đánh giá cao những kết quả đạt được, tuy nhiên quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn nhiều khó khăn, do vậy các đơn vị phải có sự quyết tâm và nỗ  lực cao để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: các đơn vị cần bám sát vào chương trình công tác trọng tâm được phê duyệt từ đầu năm, các nhiệm vụ được UBND thành phố giao để thực hiện; đẩy nhanh việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu thương mại dịch vụ ẩm thực và chợ Đêm Phường 2; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tập trung các giải pháp nhằm tăng nguồn thu ngân sách đảm bảo đạt kế hoạch; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các công trình; thanh toán giải ngân vốn đảm bảo theo kế hoạch tránh bị điều chuyển, cắt giảm nguồn vốn; tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị; chấp  hành nghiêm túc giờ giấc công vụ...

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng cũng đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với những đề xuất của các cơ quan, đơn vị và chỉ đạo một số nội dung liên quan khác. 

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 97%

Tốc độ gió: 0 km/hkm/h

Cập nhật lúc 04:00:00
ngày 2018-07-23