FE_View_Detail

UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đông Hà.(27/11/2017)

Ngày 23/11/2017, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Lam Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đại diện Thường trực HĐND,  Thường trực UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố; đại diện các cơ quan chuyên môn liên quan; lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng đô thị các phường. 

img

Đồng chí Trần Lam Sơn - Phó Bí thư thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngày 12/3/2013, UBND thành phố đã có Quyết định số 174/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đông Hà. Việc tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng đô thị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong 05 năm triển khai, chỉ ra những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc, đề ra giải pháp tháo gỡ và rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, làm cơ sở để điều chỉnh một số nội dung của quy chế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì Hội nghị đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua 05 năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp, diện mạo đô thị thành phố đã có nhiều khởi sắc, kỷ cương, kỷ luật được duy trì; Đội Trật tự xây dựng thành phố đã cơ bản hoàn thành trách nhiệm của cơ quan chủ trì; các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là UBND các phường trên cơ sở phân công nhiệm vụ tại quy chế cũng đã có nhiều cố gắng trong việc phối hợp thực hiện. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra các mặt còn tồn tại hạn chế, một số khó khăn trong quá trình phối hợp thực hiện: Tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị vẫn còn diễn ra; công tác tuyên truyền nhắc nhở, kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục và kịp thời; việc xử lý các vụ việc vi phạm chưa dứt điểm, kéo dài dẫn tới những hậu quả không mong muốn về quản lý quy hoạch và đất đai, gây bức xúc trong nhân dân; nhận thức pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa thực sự chuyển biến tích cực; phạm vi địa bàn kiểm tra, xử lý rộng, lực lượng mỏng, phương tiện khó khăn; các quy định của pháp luật có liên quan còn chồng chéo, một số văn bản quy phạm pháp luật ra đời nhưng chưa có các văn bản hướng dẫn việc thực hiện…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Lam Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đã đồng tình với những thành quả đạt được sau 05 năm thực hiện quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị. Để thành phố Đông Hà trở thành một thành phố đáng sống, xứng tầm là một đô thị tỉnh lỵ, ngoài việc tập trung thực hiện các giải pháp đã nêu trong báo cáo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Đội Trật tự xây dựng, UBND các phường tích cực phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật về xây dựng; xử lý nghiêm, kiên quyết, dứt điểm các trường hợp vi phạm, lập lại kỷ cương trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Dũng yêu cầu Đội Trật tự xây dựng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Lam Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và các ý kiến của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường góp ý tại Hội nghị để hoàn chỉnh báo cáo tổng kết và nội dung đề xuất điều chỉnh Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đông Hà. Đồng thời, trong thời gian tới, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung được phân công tại Quy chế phối hợp điều chỉnh nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, góp phần quan trọng trong việc xây dựng diện mạo đô thị thành phố Đông Hà và đưa thành phố đạt đô thị loại II đến năm 2020. 

Thái Thị Hương Ly - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:30:00
ngày 2019-01-23