FE_View_Detail

Thường trực HĐND thành phố giám sát công tác công tác thu chi ngân sách, đầu tư XDCB năm 2017 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch(28/11/2017)

Ngày 24/11/2017, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức giám sát tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố. Tham dự buổi giám sát có Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng; Văn phòng HĐND&UBND thành phố; tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức phòng Tài chính – Kế hoạch.

img

Thường trực HĐND thành phố giám sát công tác tham mưu, điều hành ngân sách và tình hình xây dựng cơ bản năm 2017 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch

Năm 2017 là năm đầu tiên thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020; trên cơ sở Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND thành phố về dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã chủ động, tập trung tham mưu triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện dự toán năm 2017, tham mưu UBND thành phố các giải pháp nhằm đẩy mạnh thu ngân sách; tổ chức Đoàn kiểm tra công tác quản lý thu, chi ngân sách tại các phường; giao ban công tác tài chính, ngân sách, đầu tư XDCB để tháo gỡ những vướng mắc; tham mưu điều chuyển nguồn vốn XDCB theo quy định. Quá trình tham mưu UBND thành phố điều hành ngân sách cơ bản theo dự toán, theo Luật ngân sách 2015 và các quy định hiện hành, đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tuy vậy, thu ngân sách trên địa bàn thành phố năm 2017 gặp rất nhiều khó khăn, dự kiến hụt thu ngân sách (sau khi loại trừ tiền sử dụng đất) so với dự toán được giao là khá lớn, gần 15% dự toán HĐND thành phố giao. Về đầu tư XDCB triển khai vẫn còn chậm, tỷ lệ giải ngân đến 15/11/2017 chiếm tỷ lệ thấp; công tác GPMB một số công trình khởi công mới còn chậm so với kế hoạch.

Qua buổi giám sát, Thường trực HĐND thành phố đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chi cục thuế và các đơn vị liên quan để thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách; đặc biệt có chế độ thông tin về tình hình giải ngân nguồn vốn XDCB năm 2017 để thu thuế đối với các doanh nghiệp xây dựng; tham mưu thắt chặt chi thường xuyên tháng cuối năm 2017; kịp thời tham mưu UBND thành phố phương án điều hành ngân sách trong điều kiện hụt thu, đảm bảo cân đối ngân sách năm 2017; hạn chế tối đa bổ sung kinh phí ngoài dự toán; cắt giảm các nội dung dự toán chưa thực hiện hoặc không thực sự cấp thiết; xây dựng dự toán năm 2018 trên cơ sở rà soát bổ sung đầy đủ các chính sách mới, đảm bảo điều kiện cho các cơ quan đơn vị hoạt động; hạn chế tối đa việc bổ sung kinh phí ngoài dự toán. Việc giao dự toán cho các phường cần xem xét tỷ lệ điều tiết các sắc thuế để bổ sung ngân sách phù hợp; tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; phát huy hơn nữa vai trò cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về kế hoạch vốn; có các giải pháp theo dõi tiến độ thực hiện các công trình dự án hiệu quả hơn; nâng cao chất lượng rà soát, đề xuất điều chuyển nguồn vốn XDCB đợt 30/11/2017; đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ XDCB. Trong tham mưu bố trí kế hoạch vốn cần quan tâm ưu tiên cho công tác GPMB, các công trình CSHT khai thác quỹ đất năm 2018; tham mưu chấn chỉnh công tác quản lý, lựa chọn nhà thầu; tập trung tham mưu hoàn chỉnh Dự thảo dự toán thu chi ngân sách, kế hoạch phân bổ vốn XDCB năm 2018 trình kỳ họp thứ sáu – HĐND thành phố thông qua./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:30:00
ngày 2018-12-11