FE_View_Detail

UBND thành phố Đông Hà tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc(02/12/2017)

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, ngày 01/12/2017, UBND thành phố phối hợp Trung tâm Tin học tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố và UBND các phường trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng đã đến dự, phát biểu khai mạc.

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc nhằm mục tiêu tin học hóa và thống nhất các hình thức tiếp nhận, lưu trữ, trao đổi, tìm kiếm, xử lý thông tin, giải quyết công việc trong các đơn vị hành chính; xây dựng hệ thống lưu trữ văn bản điện tử, khắc phục một cách cơ bản tình trạng mất mát thông tin; quản lý toàn bộ văn bản đi, văn bản đến, văn bản dự thảo… quản lý các giấy tờ phát sinh trong quá trình luân chuyển văn bản; trao đổi thông tin qua hệ thống thư điện tử công vụ, chat… Năm 2012, phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã được UBND thành phố Đông Hà đưa vào khai thác sử dụng theo Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND tỉnh, tuy nhiên tại thời điểm đó phần mềm chưa phù hợp với quy trình xử lý công việc của UBND thành phố dẫn đến hiệu quả sử dụng chưa cao. Đến nay, phần mềm đã được hiệu chỉnh nhằm đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị và được sử dụng chung từ UBND tỉnh đến các các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã và cấp xã, phường trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng nhấn mạnh về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, điều hành và xử lý công việc, nhất là việc đưa Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc vào khai thác sử dụng tại các cơ quan nhà nước thành phố. Đây có thể xem là một công cụ hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, tạo bước đột phá trong quá trình xử lý, theo dõi, kiểm tra, kiểm soát các công việc được giao; đồng thời cũng là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Để sớm đưa phần mềm vào sử dụng, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các học viên tham gia tập huấn cần tập trung tiếp thu đầy đủ những nội dung Trung tâm Tin học tỉnh triển khai, nắm vững các kỹ năng, quy trình xử lý và thực hành thành thạo các tính năng của phần mềm nhằm áp dụng vào công việc chuyên môn, từ đó góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ; đồng thời cho ý kiến đối với những điểm còn bất hợp lý để tiếp tục phối hợp nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp.  

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được Trung tâm Tin học tỉnh giới thiệu, hướng dẫn các tính năng, cách thức sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc đối với từng vị trí tác nghiệp. Sau tập huấn, UBND thành phố sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm phần mềm, phấn đấu đưa vào khai thác sử dụng chính thức từ đầu năm 2018.

Nguyễn Đức Hải - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 98%

Tốc độ gió: 0 km/hkm/h

Cập nhật lúc 07:00:00
ngày 2018-12-11