FE_View_Detail

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các phường lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016-2021(05/12/2017)

Ngày 01/12/2017, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các phường lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016-2021.

img

Đồng chí Hồ Sỹ Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại hội nghị

Thực hiện Quy chế làm việc của HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 và chương trình công tác trọng tâm năm 2017; ngày 16/11/2017, Thường trực HĐND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-HĐND về việc tổ chức Hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các phường. Nhằm đánh giá tình hình hoạt động của HĐND thành phố và các phường nhiệm kỳ 2016-2021 trong năm 2017, làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố và HĐND các phường trong thời gian tới.

Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tiễn hoạt động của HĐND thành phố và các phường năm 2017, Hội nghị đã thống nhất đánh giá HĐND thành phố, HĐND các phường nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức các kỳ họp HĐND theo đúng luật định, đúng kế hoạch đề ra; ngoài ra, đã kịp thời tổ chức các kỳ họp bất thường để bổ sung nhân sự chủ chốt và quyết định một số nội dung quan trọng khác, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (HĐND Phường 1, HĐND Phường 4, HĐND phường Đông Lương). Hoạt động giám sát thực hiện theo đúng Luật giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp, đã ban hành kế hoạch giám sát hàng năm để tổ chức thực hiện, tổ chức giám sát chuyên đề, tập trung các nội dung giám sát tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội; tình hình thu chi ngân sách; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết do HĐND thông qua; các vấn đề, lĩnh vực còn khó khăn, bức xúc như công tác quản lý đất đai, GPMB, trật tự đô thị,... góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị cử tri đã được quan tâm thực hiện, ngày càng thiết thực hơn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri trên địa bàn; sau các buổi tiếp xúc cử tri, các kiến nghị phản ánh được Thường trực HĐND phường và UBMTTQVN phường tổng hợp và gửi đến các cơ quan liên quan đề nghị làm rõ. Hoạt động tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: HĐND thành phố và HĐND các phường đã bàn hành quy chế tiếp công dân của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 và nghiêm túc thực hiện theo quy chế. Ngoài ra, Thường trực HĐND thành phố, Thường trực HĐND các phường đã giải quyết kịp thời các kiến nghị đề xuất của UBND và các cơ quan liên quan giữa 2 kỳ họp theo đúng luật định. Mặc dù, được tái lập sau 7 năm thí điểm không tổ chức HĐND phường, nhưng HĐND, Thường trực HĐND các phường đã có nhiều nỗ lực, từng bước đi vào hoạt động hiệu quả, đúng luật định. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn nhất định, hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND phường còn lúng túng; quá trình thực hiện một số nội dung còn thiếu kịp thời; hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, Ban HĐND phường đôi khi còn lúng túng trong việc lựa chọn nội dung, chủ đề, đối tượng giám sát.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Sỹ Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Thường trực HĐND, các Ban HĐND các phường trong quá trình hoạt động, làm rõ các nội dung vướng mắc khó khăn; đồng thời đề nghị Thường trực HĐND các phường cần tập trung chuẩn bị đảm bảo các điều kiện tổ chức kỳ họp thường kỳ cuối năm 2017 để xem xét quyết định mục tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương; trong công tác giám sát cần tập trung vào các nội dung thu ngân sách, đặc biệt là các khoản 100% phường hưởng; sử dụng nguồn sự nghiệp kinh tế theo dự toán thành phố giao hàng năm; công tác quản lý đất đai (đất nghĩa địa, đất lâm nghiệp, đất chưa sử dụng, đất 5%...); thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh... đây là những nội dung còn nhiều bất cập. Thường trực HĐND thành phố giao Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND thành phố tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn Thường trực HĐND, các Ban HĐND các phường một số nội dung liên quan trong quá trình hoạt động.

Lê Văn Phúc - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:00:00
ngày 2018-12-11