FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2017, triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2018 và vụ Đông Xuân 2017-2018(11/12/2017)

Ngày 08/12/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm đã chủ trì hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2017, triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2018 và vụ Đông Xuân 2017-2018. 

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm chủ trì hội nghị

Đánh giá tình hình năm 2017, sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết và dịch bệnh; tổng diện tích gieo trồng hàng năm 2.377,4 ha, đạt 96,1% KH, giảm 1,9% (tương ứng 46,7ha) so với năm 2016, giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2017 ước đạt 150,1 tỷ đồng, tăng 3,6% so với năm 2016; giá trị trên một đơn vị canh tác ước đạt 78,2 triệu đồng/ha (KH 78 triệu đồng/ha). Diện tích lúa cả năm 2.036 ha, đạt 101,8% KH, giảm 1,9% so với năm 2016; do dịch bệnh lùn sọc đen và ảnh hưởng của cơn bão số 4, số 10 làm năng suất, sản lượng lúa vụ Hè Thu giảm mạnh; tổng sản lượng lúa cả năm đạt 8.648,3 tấn; năng suất lúa bình quân cả năm đạt 42,5 tạ/ha, giảm 5,9 tạ/ha so với năm 2016; cơ cấu giống lúa đưa vào sản xuất theo hướng tích cực, trong đó giống lúa chất lượng cao đạt trên 85% diện tích. Diện tích gieo trồng cây thực phẩm, rau màu các loại ước đạt 370 ha, trong đó diện tích gieo trồng rau các loại đạt trên 292 ha, tăng 4,4% so với năm 2016, chất lượng rau được chú trọng, chủng loại khá phong phú, giá cả và đầu ra thuận lợi đem lại thu nhập khá cao cho người dân. Hoàn thành xây dựng nhà lưới để triển khai sản xuất trong vụ Đông Xuân 2017 - 2018; chỉ đạo xây dựng vùng rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP tại phường Đông Thanh; hoàn thành mặt bằng sản xuất vùng trồng hoa chậu tập trung ở phường Đông Giang; diện tích trồng hoa, cây cảnh các loại khoảng 10,6 ha; 27.000 chậu hoa các loại; chủng loại hoa ngày càng phong phú. Xây dựng nhãn hiệu sản phẩm rau an toàn Đông Hà, hoa An Lạc - Đông Giang và hiện đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ của Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Tổng đàn gia súc, gia cầm giảm so với các năm trước do giá cả thị trường giảm mạnh, người chăn nuôi cắt giảm đàn để tránh thua lỗ. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng được chỉ đạo thực hiện kịp thời; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm được duy trì tốt; triển khai 02 đợt “Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng”, do đó đã kiểm soát và ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được chú trọng; tổ chức Lễ phát động ra quân Tết trồng cây; tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2016 và triển khai kế hoạch và nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017; xây dựng Phương án phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2017 - 2020 và kế hoạch kiểm tra phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017; thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định với diện tích 129 ha, trong đó diện tích nuôi tôm nước lợ 61,72 ha tăng 1,02 ha so với năm trước. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế quản lý vùng nuôi tôm; vụ nuôi tôm nước lợ đem lại hiệu quả cao, sản lượng đạt trên 250 tấn (KH 150 tấn); doanh thu 34,2 tỷ đồng; hoàn thành quy hoạch chi tiết mở rộng vùng nuôi tôm HTX Đông Giang 2 (khoảng 8,4 ha), vùng nuôi cá nước ngọt ở Khe Lấp - Phường 3 (03 ha) để làm cơ sở cho việc đầu tư mở rộng diện tích nuôi thủy sản trong thời gian tới. Qua một năm thực hiện đề án phát triển nông nghiệp đô thị đã đạt được những kết quả tích cực, các công trình thuộc nguồn vốn Đề án phát triển nông nghiệp đô thị được tập trung thực hiện, từng bước phát huy hiệu quả.

Năm 2018, thành phố tiếp tục thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị đến năm 2020 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; ưu tiên xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao, mô hình trồng rau trong nhà lưới, mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng công nghệ hiện đại, đẩy mạnh cơ giới hóa; nghiên cứu triển khai các mô hình điểm nông nghiệp hữu cơ, sản xuất canh tác tự nhiên. Xây dựng chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân. Xây dựng phương án chuyển đổi thích hợp đối với diện tích trồng lúa kém hiệu quả; nâng tỷ lệ giống lúa chất lượng cao đưa vào sản xuất đạt trên 82%. Chú trọng nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm, đưa giống rau mới vào sản xuất gắn với xây dựng chuỗi giá trị trên cây rau; đưa các loại hoa cao cấp sản xuất trong nhà lưới để phục vụ nhu cầu của người dân đô thị. Huy động các nguồn lực để từng bước đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng trồng hoa chậu tập trung phường Đông Giang; các vùng nuôi thủy sản; đảm bảo việc tưới, tiêu úng chủ động cho sản xuất. Khuyến khích chăn nuôi theo mô hình gia trại, trang trại nhất là các trang trại quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, giảm thiểu ô nhiểm môi trường; phát triển mô hình nuôi gà đồi, gà thả vườn, dê nhốt chuồng, bò sinh sản, nuôi ong lấy mật,... Chủ động và có biện pháp đồng bộ trong công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, sản xuất và chế biến thực phẩm. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2014 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

Lê Văn Phúc - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 98%

Tốc độ gió: 0 km/hkm/h

Cập nhật lúc 07:00:00
ngày 2018-12-11