FE_View_Detail

UBND thành phố Đông Hà họp triển khai chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2020(13/12/2017)

Ngày 12/12/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm - Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi mô hình quản lý chợ chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2020. 

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm chủ trì buổi họp

Trên địa bàn thành phố Đông Hà hiện có 09 chợ, trong đó có 01 hạng I và 08 chợ hạng III, các chợ đang hoạt động ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân. Thời gian qua, thành phố đã tập trung huy động nguồn lực để đầu tư, nâng cấp các chợ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của người dân đô thị, trong đó, đáng chú ý là chợ Phường 5 đã được UBND tỉnh thống nhất giao doanh nghiệp đầu tư; chợ Phường 3 được đầu tư xây dựng mới từ nguồn vốn của Dự án Hỗ trợ sinh kế cho các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông (do ADB tài trợ); chợ Phường 4 được đầu tư xây dựng mới từ ngân sách nhà nước; các chợ còn lại được nâng cấp sửa chữa định kỳ. Về công tác quản lý, đối với chợ Đông Hà được quản lý bởi Ban Quản lý, chợ Hòa Bình do doanh nghiệp đầu tư và tự quản lý, 07 chợ còn lại được điều hành bởi Tổ quản lý theo phân cấp. Thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn với mục tiêu là thiết lập mô hình tổ chức quản lý chợ thống nhất, thích ứng với từng loại hình chợ, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và chính sách của nhà nước; đồng thời, khuyến khích các thành phần kinh tế, tổ chức cá nhân tham gia quản lý, khai thác và nâng cao hiệu quả kinh doanh khai thác chợ, góp phần tăng thu ngân sách.

Phát biểu tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm cho rằng việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ các Ban quản lý và Tổ quản lý sang mô hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý là nội dung mới, khá phức tạp, khi thực hiện có khả năng sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Để thực hiện việc chuyển đổi có hiệu quả, yêu cầu các thành viên Ban Chuyển đổi, Tổ giúp việc cũng như các cơ quan, đơn vị có liên quan cần tập trung thực hiện tốt các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh với mục tiêu phát huy tốt vai trò của chợ trong việc phát triển thị trường hàng hóa, phục vụ tốt nhu cầu mua bán, tiêu thụ sản phẩm của người dân và tăng thu ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đầu tư phát triển và quản lý, kinh doanh khai thác chợ; tạo môi trường pháp lý thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh, khai thác chợ;  nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý và khai thác chợ.

Việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo công khai minh bạch; phù hợp với đặc điểm, quy mô và tính chất của từng chợ, đảm bảo chợ hoạt động ổn định và phát triển; đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và hiệu quả kinh tế - xã hội của các chợ sau khi chuyển đổi mô hình quản lý. Ngoài ra, chuyển đổi mô hình quản lý chợ phải đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp quản lý chợ, của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và làm dịch vụ tại các chợ; đảm bảo chế độ quyền lợi của người lao động thuộc Ban (Tổ) quản lý chợ.


Phan Tiến Hóa - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:30:00
ngày 2018-12-11