FE_View_Detail

UBND thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến thông qua Báo cáo công tác bảo vệ môi trường thành phố Đông Hà năm 2017(15/12/2017)

Ngày 14/12/2017, UBND thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến thông qua Báo cáo công tác bảo vệ môi trường thành phố Đông Hà năm 2017,  Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Thường trực HĐND thành phố, Chi cục Bảo vệ môi trường- Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan; đại diện lãnh đạo UBND các phường và Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị (đơn vị tư vấn).

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Việc đô thị hóa trên địa bàn thành phố ngày diễn ra mạnh mẽ, cùng với sự gia tăng về dân cư, phương tiện giao thông với nhiều hình thức xã thãi thiếu kiểm soát đã làm cho môi trường thành phố có dấu hiệu ô nhiễm không ngừng tăng lên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống, việc ngăn ngừa và làm sạch môi trường là nhiệm vụ trở nên rất cần thiết trong thời điểm hiện nay. Để có sở sở trong việc hoạch định các chính sách cũng như trong chỉ đạo điều hành công tác môi trường của thành phố, UBND thành phố đã xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường thành phố năm 2017.

Đánh giá Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố năm 2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng Báo cáo được xây dựng có chất lượng, kỹ lưỡng và thiết thực hơn, đã chủ động bám sát những nội theo thực trạng môi trường của thành phố để phân tích, đánh giá và đưa ra những giải pháp có khả thi. Tuy nhiên, nội dung của báo cáo vẫn chưa đáp ứng được những yêu cầu đặt ra về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Vì vậy, để đảm bảo việc quản lý và bảo vệ môi trường trên đại bàn thành phố trong năm 2018 và những năm tới được thực hiện tốt, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với đơn vị tư vấn tập trung phân tích, đánh giá cụ thể hơn về hiện trạng môi trường của thành phố, trong đó bổ sung thêm một số loại ô nhiễm mới như ô nhiễm tiếng ồn; ô nhiễm do thi công, xây dựng các công trình... Ngoài ra, cần trình bày cụ thể về diễn biến số liệu, có sự so sánh với năm trước và quy chuẩn để nhận biết thực trạng biến đổi của các chỉ số (NH4, Coliform, COD, BOD5…); phân tích, đánh giá làm rõ 05 nhóm vấn đề được đánh giá năm 2017 có sự chuyển biến, thay đổi so với năm 2016; rà soát, khảo sát đưa vào Báo cáo những điểm gây ô nhiễm môi trường nặng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân; khuyến cáo Uỷ ban nhân dân thành phố ưu tiên xử lý kịp thời. Trong năm 2018, việc xây dựng Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố cần phải xây dựng bản đồ gây ô nhiễm, đưa ra các giải pháp thiết thực để triển khai thực hiện trong đó chú trọng giải pháp về tuyên truyền, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ môi trường.

Phan Tiến Hóa - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:00:00
ngày 2019-01-23