FE_View_Detail

Đảng bộ cơ quan UBND thành phố Đông Hà tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017.(09/01/2018)

Ngày 09/01/2018, Đảng bộ cơ quan UBND thành phố Đông Hà tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. 

img

Đồng chí Phan Cao Lợi, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan đã trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2017

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phan Cao Lợi, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; đồng chí Nguyễn Tăng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên BTV Đảng ủy cơ quan giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.  

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Bích Ngọc, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan đã báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo đã đánh giá sâu những kết quả đạt được trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị và đoàn thể chính trị - xã hội; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời báo cáo cũng  đã tập trung phân tích những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; đề ra các giải pháp thiết thực trong công tác xây dựng Đảng nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Hội nghị đã thảo luận thống nhất một số nội dung để hoàn thiện báo cáo tổng kết năm 2017, đồng thời đóng góp nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Quang cảnh hội nghị


Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Phạm Văn Nghiệm, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa then chốt, quyết định đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; trong bối cảnh tình hình trong nước, trong tỉnh vừa có những thuận lợi, thời cơ, đồng thời còn nhiều khó khăn, thách thức; bên cạnh mặt tích cực, thành tựu, công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số yếu kém. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị mỗi đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND thành phố, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị, trước hết là đồng chí Bí thư chi bộ và người đứng đầu ở mỗi  đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã đề ra, tăng cường bám sát thực tiễn, quyết liệt, sáng tạo hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; phát huy cao nhất năng lực thực thi công vụ, tinh thần tận tâm, tận tuỵ với công việc, thực hiện nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả; khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, tắc trách trong thi hành công vụ; bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Nhân dịp này, Đảng bộ cơ quan UBND thành phố đã khen thưởng đối với 03 Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2017 và khen thưởng đối với 28 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2017. 

Nguyễn Đức Hải - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 98%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2018-12-14