FE_View_Detail

Thường trực HĐND thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm kỳ họp thứ Sáu - HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021(12/01/2018)

Ngày 11/01/2018, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm kỳ họp thứ Sáu – HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Hồ Sỹ Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

img

Đồng chí Hồ Sỹ Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; 02 Ban của HĐND thành phố; tổ trưởng các Tổ Đại biểu HĐND thành phố; tổ thư ký kỳ họp thứ Sáu - HĐND thành phố; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND thành phố.

Hội nghị đã nghe báo cáo rút kinh nghiệm kỳ họp thứ Sáu – HĐND thành phố khóa XI, đánh giá quá trình chuẩn bị nội dung, công tác tổ chức, điều hành kỳ họp và hoạt động của đại biểu; đây là kỳ họp thường lệ cuối năm, với khối lượng nội dung tương đối lớn nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm cao nên đã hoàn thành tốt chương trình, đúng trình tự, thủ tục theo luật định. Chương trình kỳ họp được sắp xếp hợp lý; chủ tọa kỳ họp phân công điều hành linh hoạt, khoa học, đảm bảo nội dung chương trình, điều hành khung thời gian phù hợp để trình bày các báo cáo, ưu tiên thời gian cho thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Phiên họp thực hiện quy trình miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội; bầu bổ sung Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố diễn ra đảm bảo thủ tục, trình tự theo đúng quy định. Tại kỳ họp thống nhất thông qua 07 Nghị quyết; các dự thảo Nghị quyết được hoàn chỉnh và ban hành theo đúng quy định.

Tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình với dự thảo báo cáo, khẳng định đây là kỳ họp có nhiều cải tiến, đổi mới nội dung, cách thức, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, được các đại biểu đánh giá cao; đồng thời các đại biểu cũng thẳng thắn trao đổi một số nội dung cần rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức kỳ họp thứ Sáu – HĐND thành phố; cụ thể: Một số đơn vị báo cáo giải trình và trả lời chất vấn tại kỳ họp còn dài, nặng phân tích vấn đề, chưa đi thẳng vào giải quyết các nội dung đại biểu và cử tri quan tâm. Các ý kiến của đại biểu chủ yếu phản ánh vấn đề, chưa hiến kế các giải pháp nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; một số đại biểu khách mời chưa tham gia đầy đủ các phiên họp theo chương trình kỳ họp đề ra...

Chỉ đạo một số vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức các kỳ họp tới, đồng chí Hồ Sỹ Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục phát huy trách nhiệm trong việc chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp; các đại biểu cần dành quỹ thời gian hợp lý hơn để thực hiện chức trách của người đại biểu một cách thường xuyên; các tổ đại biểu nghiêm túc, chủ động hơn nữa trong việc đăng ký phát biểu và chất vấn…

Tại hội nghị này, đồng chí chủ trì và các đại biểu dự họp đã dự kiến nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ Bảy, HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, theo đó kỳ họp dự kiến tiến hành trong 02 ngày, từ ngày 15/7 đến 25/7/2018; tại kỳ họp sẽ thông qua báo cáo của UBND thành phố về công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018, kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; trình bày các báo cáo của Thường trực HĐND thành phố, các cơ quan liên quan và xem xét thông qua một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:30:00
ngày 2019-01-23