FE_View_Detail

Thành ủy Đông Hà tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tổ chức ký cam kết thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu(22/01/2018)

Ngày 19/01/2017, Thành ủy Đông Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tổ chức ký cam kết thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đồng chủ trì hội nghị. 

img

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cam kết thực hiện trách nhiệm với Ban Thường vụ Thành ủy

   Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí Thành ủy viên khóa XII, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, Bí thư các TCCS đảng trực thuộc, Phó Bí thư, UVTV trực Đảng ủy các phường.

   Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 của BTV Thành ủy đã nêu bật những kết quả đạt được của công tác xây dựng Đảng trên các các mặt công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận; công tác nội chính; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Điểm mới trong công tác chính trị tư tưởng là đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm nhiệm vụ năm 2017 với BTV Tỉnh ủy và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nội dung ký cam kết, BTV Thành ủy đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ năm 2017 với BTV Đảng ủy và người đứng đầu cấp ủy 9 phường; tổ chức nhiều cuộc đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân ở các địa bàn dân cư có nhiều phản ánh, kiến nghị; tập trung chỉ đạo các TCCS đảng thực hiện Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng chỉ đạo gắn với thực hiện hiệu quả năm chủ đề về "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên". Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thường xuyên được quan tâm thực hiện tốt. Công tác kết nạp đảng viên mới được các Đảng bộ, chi bộ coi trọng; nhiều địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Số lượng đảng viên mới được kết nạp trong năm 2017 là 214 đảng viên, tăng 62 đảng viên so với năm 2016, trong đó, nữ 116 đảng viên (chiếm 54%); Đoàn thanh niên 143 đồng chí (chiếm 66,8%); ở địa bàn khu dân cư 89 đồng chí (chiếm 41,6%); kết nạp đảng viên trong sinh viên 14 đảng viên (chiếm 6,5%); thành lập 03 Chi bộ đảng (có 11 đảng viên), 03 tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (có 30 đoàn viên) và 09 công đoàn cơ sở (có 170 đoàn viên) trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực; trong năm 2017, BTV Thành uỷ kiểm tra đối với 10 tổ chức đảng, giám sát 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên. Công tác thi hành kỷ luật Đảng thực hiện nghiêm minh, đảm bảo đúng quy định của Đảng. Công tác dân vận của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân đã có nhiều đổi mới. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng thường xuyên được quan tâm, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát các tập thể, cá nhân khi có dấu hiệu vi phạm, thanh tra phát hiện những yếu kém, vi phạm trong việc chấp hành các chính sách, pháp luật để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng. Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian để thảo luận về những kết quả đạt được trên lĩnh vực xây dựng Đảng trong năm qua, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, phân tích các nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát huy những kết quả tích cực trong việc thực hiện các nội dung cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy và người đứng đầu cấp ủy năm 2017, hội nghị đã tổ chức lễ ký kết cam kết thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố và Ban Thường vụ Đảng ủy 9 phường với Ban Thường vụ Thành ủy năm 2018.

Nhân dịp này,  Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà đã tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017. 

Lê Thị Nhật Linh - Văn phòng Thành ủy

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:30:00
ngày 2019-01-23