FE_View_Detail

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà(26/01/2018)

Ngày 26/01, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà về tình hình thực hiện Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 17/12/2013 của Tỉnh ủy (khóa XV) thực hiện Kết luận 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

img

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Dự làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Hùng – UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Ngọc An – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy. Về phía thành phố có đồng chí Hồ Thị Thu Hằng – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trưởng phòng Nội vụ thành phố.

Thành phố Đông Hà là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh, có 09 phường, với diện tích tự nhiên 7.255,4ha, dân số trên 9 vạn người. Đảng bộ thành phố có 36 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 230 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với 5.929 đảng viên. Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở thường xuyên được củng cố và kiện toàn, năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở đã từng bước trưởng thành và tiến bộ, có bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Nhận thức rõ vị trí quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, thành phố Đông Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên kịp thời và có kết quả. Thời gian qua, thành phố đã thực hiện một số mô hình mà nhiều địa phương khác chưa triển khai, như: Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp thành phố, cấp phường; Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường... Đã sớm ban hành các quy định về công tác cán bộ nhằm đảm bảo điều hành thông suốt, như Quy định số 68 về hợp đồng cán bộ cho các phường và phòng, ban thành phố; Đề án số 02 về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt Mặt trận và các đoàn thể cấp phường giai đoạn 2012 - 2020; Đề án số 03 về tuyển chọn, đào tạo cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý phòng, ban, đoàn thể thành phố và chức danh chủ chốt các phường thuộc thành phố Đông Hà giai đoạn 2013 - 2020... Ngoài ra, thành phố đã mạnh dạn thực hiện việc thi tuyển một cách công khai đối với các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học công lập nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý;   bảo về đề án bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cũng khắc phục được trình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy vị trí…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và cho rằng đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần được cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả của hệ thống chính trị địa phương; tại thành phố Đông Hà, chủ trương tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị những năm qua đã được tổ chức thực hiện khá hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới tập thể lãnh đạo thành phố cần thống nhất và quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Gắn với nhận thức trong lãnh đạo thì cần phải tuyên truyền trong toàn thể cán bộ, đảng viên; chủ động rà soát toàn bộ hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở để đánh giá đúng, sát thực nhất, trên cơ sở đó chủ động xây dựng giải pháp cụ thể để thực hiện; chủ động sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị sự nghiệp khác của thành phố nhằm gọn đầu mối và giảm biên chế; mạnh dạn đề xuất các chức danh kiêm nhiệm… Cùng với đó phải tập trung cải cách hành chính, giảm thời gian hội họp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công việc.    

   

Trần Tiến Dũng - Văn phòng Thành ủy

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:00:00
ngày 2019-01-23