FE_View_Detail

Ban Chỉ đạo Thu ngân sách thành phố Đông Hà họp triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2018(05/02/2018)

Chiều ngày 01/02/2018, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước thành phố Đông Hà đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018, đồng thời lấy ý kiến hoàn chỉnh dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2018 và các năm tiếp theo.

img

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng - Trưởng Ban Chỉ đạo Thu ngân sách phát biểu tại buổi họp

Tham dự cuộc họp có đồng chí Phan Cao Lợi – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Phạm Văn Nghiệm – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương – Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; đại diện lãnh đạo một số ban ngành, đoàn thể thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo Thu ngân sách thành phố.

Tại cuộc họp, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố đã báo cáo tình hình thực hiện công tác thu ngân sách tháng 01 năm 2018 và một số giải pháp thực hiện dự toán năm 2018; Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch trình bày Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2018 và các năm tiếp theo; các thành viên dự họp đã tham gia thảo luận các nội dung, đề xuất nhiều giải pháp tổ chức thực hiện.  

Năm 2018, HĐND thành phố giao dự toán thu 338 tỷ đồng, trong đó dự toán sau khi trừ số thu từ đất là 228 tỷ đồng. Công tác thu trong tháng đầu năm gặp nhiều thuận lợi so với cùng kỳ năm ngoái, ước số thu NSNN trong tháng 01/2018 đạt 27,8 tỷ đồng, đạt 8% dự toán HĐND thành phố (tăng 38%); số thu trừ tiền sử dụng đất đạt 22,97 tỷ đồng, bằng 10% dự toán HĐND thành phố; tăng 19% so với số thu trừ đất cùng kỳ năm 2017. Ngoài ra, trừ các khoản thu chưa đến thời hạn phát sinh phải nộp thì các khoản thu còn lại đều đạt tiến độ thu và tăng khá cao so với cùng kỳ (thu từ lĩnh vực ngoài quốc doanh tăng 18%; thu lệ phí trước bạ tăng 10%; thu phí, lệ phí tăng 50%; thu tiền sử dụng đất 4,8 tỷ đồng, tăng hơn 6 lần...)

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng đồng tình với các giải pháp theo đề xuất của Chi cục Thuế và các thành viên tham gia tại cuộc họp, đồng thời nhấn mạnh: Để thực hiện tốt dự toán thu ngân sách năm 2018, cần sự nỗ lực của các cấp các ngành; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách về thuế, hỗ trợ để người nộp thuế hiểu và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật; ưu tiên hàng đầu công tác cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; tăng cường vai trò của cán bộ ngành thuế trong thực hiện công tác thu; Chủ tịch UBND các phường tập trung lãnh đạo công tác thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, nhất là các khoản phường hưởng 100%; chỉ đạo rà soát kết quả thu nộp thuế phi nông nghiệp; đối với các thành viên Ban Chỉ đạo Thu ngân sách thành phố theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực theo dõi, phụ trách, tích cực chỉ đạo, phối hợp với ngành thuế để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn thành phố. 

Đối với Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2018 và các năm tiếp theo; giao Văn phòng phối hợp các đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện trình Ban Thường vụ Thành ủy theo kế hoạch./.

Phạm Thị Thuý Hằng - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2019-01-23