FE_View_Detail

Lãnh đạo UBND thành phố làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố về triển khai nhiệm vụ năm 2018.(02/03/2018)

Ngày 01/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng đã có buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.  

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, kế hoạch, giải pháp năm 2018 và một số kiến nghị đề xuất. Năm 2017, khối lượng giải phóng mặt bằng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện rất lớn, tăng đột biến so với các năm trước, tổng cộng 58 công trình, trong đó tập trung nhiều công trình trọng điểm như: Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu; các công trình thuộc dự án Xây dựng hệ thống giao thông thành phố Đông Hà, dự án GMS...; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của chủ đề năm, công tác giải phóng mặt bằng đã được cả hệ thống chính trị từ thành phố đến phường chung tay vào cuộc; Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cũng như các đơn vị liên quan đã tập trung thực hiện quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm nên công tác GMPB đã có nhiều chuyển biến tích cực; đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 31 công trình, với 1.868 đối tượng bị ảnh hưởng, tổng giá trị bồi thường hỗ trợ là 297,15 tỷ đồng...  Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng hoàn thiện CSHT tạo quỹ đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được tập trung thực hiện đạt kết quả cao; trong năm đã tổ chức 04 phiên đấu giá quyền sử dụng đất với 222 lô thuộc 12 khu dân cơ trên địa bàn, tổng kinh phí trúng đấu giá 109,132 tỷ đồng, vượt kế hoạch gần 20 tỷ đồng.

Năm 2018, theo kế hoạch khối lượng giải phóng mặt bằng giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện khá lớn, với 39 công trình, gồm 27 công trình chuyển tiếp và 12 công trình khởi công mới; thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất 100 tỷ đồng, Trung tâm đã chủ động phối hợp đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thành phố giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và những kết quả đã đạt được của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, đề nghị Trung tâm cũng như các đơn vị liên quan phát huy; đồng thời thẳng thắng chỉ rõ mặc dù hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng được cải thiện rõ nét, nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc, công tác phối hợp có lúc thiếu chặt chẽ, thiếu kịp thời; công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm so với yêu cầu, ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng nhấn mạnh: năm 2018, công tác giải phóng mặt bằng vẫn rất nặng nề nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố đang còn nhiều vướng mắc, khó khăn; Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị”,  công tác giải phóng mặt bằng vẫn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các phường triển khai nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao nhất, quyết liệt ngay từ đầu năm, xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể, làm rõ trách nhiệm cá nhân; tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngừng rèn luyện, trau dồi kỹ năng; đoàn kết, trách nhiệm cao, nỗ lực trong công tác, tăng cường công tác phối hợp để khắc phục kịp thời các khó khăn, hạn chế, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng năm 2018. Bên cạnh đó, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thiện CSHT tạo quỹ đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo dự toán, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 đã đề ra.

Lê Văn Phúc - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 10:30:00
ngày 2019-01-21