FE_View_Detail

UBND thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng(19/03/2018)

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn thành phố, ngày 15/3/2018 UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng.

img

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng cùng chủ trì hội nghị

 Trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và rất khó khăn, có ý nghĩa quyết định tiến độ thực hiện các dự án. Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, sự phối hợp vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, nhất là sau khi UBND thành phố ban hành Quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng đã được nâng lên đáng kể, góp phần tích cực để đầy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trên địa bàn thành phố. Cụ thể trong năm 2017, công tác giải phóng mặt bằng tăng đột biến so với các năm trước, với 58 công trình, gần 2.000 đối tượng bị ảnh hưởng; nhiều công trình trọng điểm, khối lượng lớn, đi qua các khu dân cư, yêu cầu tiến độ gấp rút (dự án GMS, đường Lê Thánh Tông, hệ thống giao thông thành phố Đông Hà…). Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của chủ đề năm, với tinh thần trách nhiệm cao, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cùng các đơn vị liên quan đã chủ động, tập trung thực hiện quyết liệt nên công tác giải phóng mặt bằng đã đạt được khối lượng khá lớn; đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 31 công trình, tổng giá trị bồi thường hỗ trợ là 297,15 tỷ đồng; công tác phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, từ khâu thu hồi đất đến công tác chi trả và bàn giao mặt bằng, đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân; là tiền đề quan trọng để tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2018 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành phô đạt tiêu chuẩn đô thị loại II đến năm 2020. Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu tham gia hiến kế những việc làm hay; nhiều giải pháp cụ thể để tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới.  

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, sự cộng đồng trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong công tác phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng; khen thưởng đối với 10 tập thể, 9 hộ gia đình và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2017. Đồng thời, thẳng thắn chỉ rõ công tác phối hợp giải phóng mặt bằng vẫn còn vướng mắc, tiến độ vẫn còn chậm so với yêu cầu; công tác phối hợp có lúc thiếu chặt chẽ, kịp thời; một số đơn vị làm chủ đầu tư chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm; tiến độ và chất lượng xác nhận nguồn gốc đất đai của UBND một số phường chưa đảm bảo yêu cầu; công tác tuyên truyền vận động có nơi chưa sâu rộng; năng lực chuyên môn cán bộ giải phóng mặt bằng chưa đồng đều, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn. Đây là các hạn chế cần tập trung khắc phục. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Năm 2018 và các năm tiếp theo, công tác giải phóng mặt bằng vẫn rất nặng nề; Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tiếp tục lựa chọn công tác giải phóng mặt bằng là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện chủ đề năm. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan, nhất là Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các phường xác định công tác phối hợp giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn thành phố, để triển khai với quyết tâm chính trị cao nhất; phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp để nâng cao hiệu quả thực hiện. Các Trung tâm Phát triển quỹ đất phải xác định là lực lượng nồng cốt trong thực hiện phối hợp giải phóng mặt bằng, chủ động phối hợp với các phòng, ban đơn vị có liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện, xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng cho từng công trình. Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các đơn vị liên quan rà soát tham mưu sửa đổi, bổ sung quy định phối hợp lập, thẩm định hồ sơ thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn thành phố Đông Hà ban hành kèm theo Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND thành phố; chuẩn hóa các mẫu biểu về phương án thu hồi đất, phương án bồi thường hỗ trợ đảm bảo theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức thực hiện. UBND các phường tiếp tục phát huy trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn  trong quá trình đo đạc, lập hồ sơ thu hồi đất; thực hiện tốt nhiệm vụ xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và tài sản trên đất theo tiến độ đề ra; Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong trường hợp để xảy ra tình trạng chậm trễ, ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Đề nghị UBMTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến phường tiếp tục chung tay vào cuộc, phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt các chính sách bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận cao thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Đề nghị, các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu được khen thưởng phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tiếp tục là nhân tố điển hình để nhân rộng./. 

Lê Văn Phúc - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 09:30:00
ngày 2019-01-21