FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị Phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2018(20/03/2018)

Ngày 16/3/2018, UBND thành phố tổ chức Hội nghị Phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2018, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố chủ trì hội nghị.

img

Đng chí Nguyễn Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố phát biểu phát động phong trào thi đua năm 2018

Tham dự hội nghị có Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Văn Mai - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Trần Lam Sơn, Phó Bí thư thường trực Thành ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; lãnh đạo, chuyên viên các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường; Trưởng các khối thi đua năm 2018 và các tập thể, cá nhân được khen thưởng. 

Phát động phong trào thi đua năm 2018, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố nhấn mạnh: Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng có vai trò và ý nghĩa to lớn, thông qua đó đã phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người cán bộ, nhân dân và những thành tựu, kinh nghiệm điển hình, khắc phục những khó khăn, hạn chế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, là thời gian tập trung đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2020, Nghị quyết HĐND tỉnh về xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020; đồng thời cũng là năm kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của quê hương, đất nước. Mục tiêu hành động của phong trào thi đua năm 2018 xác định là “Tiếp tục huy động có hiệu quả các nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững; khai thác tốt các yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút đầu tư và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, phấn đấu duy trì ổn đinh tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế 12%/năm, từng bước thực hiện hoàn thành các tiêu chí loại II theo đúng kế hoạch; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội”.  Để phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của thành phố đạt hiệu quả thiết thực, là động lực thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, các phường, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân trong thành phố tích cực thi đua yêu nước bằng các chương trình, hành động cụ thể, năng động sáng tạo; với tinh thần: “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” với quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2018.

Sau phát biểu phát động phong trào thi đua, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Nguyễn Thị Thanh Hương đã có bài phát biểu hưởng ứng thi đua năm 2018; Trưởng các khối thi đua của thành phố đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018 trước sự chứng kiến của lãnh đạo thành phố.

Đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo thành phố đã trao các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017 và đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, 45 năm ngày giải phóng Đông Hà, Quảng Trị và 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ.

Nguyễn Đức Hải - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 95%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 04:00:00
ngày 2019-03-26