FE_View_Detail

UBND thành phố làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018(22/03/2018)

Ngày 21/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng chủ trì buổi làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố để nghe báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2018 của đơn vị. Dự làm việc có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Bích Ngọc; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, cùng tập thể lãnh đạo, công chức, người làm việc thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tăng đã chia sẻ những khó khăn, tồn tại và ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. Mặc dù trong điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí hạn hẹp, nguồn nhân lực còn thiếu; khối lượng công việc được giao tương đối nhiều, nhưng Phòng Văn hóa và Thông tin đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ, công việc được giao, đáng chú ý là đã tham mưu tổ chức được nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; công tác tuyên truyền, cổ động được đổi mới cả hình thức và nội dung đã mang lại hiệu quả nhất định; tổ chức thành công Trại sáng tác văn học và âm nhạc về chủ đề Đông Hà, kết quả đã có nhiều tác phẩm giá trị; triển khai năm chủ đề “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị” đối với các nội dung liên quan lĩnh vực phụ trách có sự chuyển biến tích cực; thiết chế văn hóa tại các phường được quan tâm đầu tư; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước và người dân được đẩy mạnh... Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số  tồn tại hạn chế cần phải khắc phục, như: phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng tuy nhiên hiệu quả chưa cao; công tác xét chọn danh hiệu gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa thiếu thực chất, chưa mang tính động viên, khích lệ; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo Chỉ thị số 16-CT/TU của Thành ủy vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm quy ước và nãy sinh một số bất cập cần điều chỉnh; công tác quản lý nhà nước về du lịch còn nhiều hạn chế, chưa có định hình cụ thể để thúc đẩy sự phát triển du lịch trên địa bàn; chất lượng tham mưu văn bản một số trường hợp chưa đạt yêu cầu; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ còn thiếu chặt chẽ ảnh hưởng tiến độ, chất lượng giải quyết công việc... Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố khẩn trương khắc phục khó khăn hạn chế đã chỉ ra tại buổi làm việc, tiếp tục bám sát kế hoạch hành động, chương trình công tác năm 2018 của UBND thành phố nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tích cực triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Đức Hải - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2019-03-26