FE_View_Detail

 

Thông báo Danh mục tài liệu và Kế hoạch kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục (Thông báo số 02/TB-HĐKTSH ngày 03/4/2018; Thông báo số 03/TB-HĐKTSH ngày 03/4/2018 và các danh sách thí sinh có liên quan)

File g?i k�m:
Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 98%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2018-12-14