FE_View_Detail

UBND thành phố Đông Hà họp thông qua danh mục các công trình xây dựng cơ bản chuẩn bị đầu tư năm 2018(07/04/2018)

Ngày 05/4/2018, UBND thành phố Đông Hà tổ chức cuộc họp thông qua danh mục các công trình xây dựng cơ bản chuẩn bị đầu tư năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng  chủ trì cuộc họp; cùng tham dự có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND thành phố; các Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

img

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng phát biểu tại buổi họp

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm, Kế hoạch hành động của UBND thành phố năm 2018; kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan đã rà soát, đề xuất danh mục dự kiến các công trình xây dựng cơ bản chuẩn bị đầu tư năm 2018 chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp. Trên cơ sở đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tổng hợp, tham mưu UBND thành phố tổ chức họp xem xét thông qua danh mục chuẩn bị đầu tư theo quy định.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo dự kiến nguồn lực đầu tư trong năm 2019 và đề xuất danh mục, quy mô, khái toán các công trình xây dựng chuẩn bị đầu tư năm 2018 cùng ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị có liên quan trong quá trình khảo sát, đề xuất danh mục dự kiến các công trình, trình UBND thành phố. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch khẩn trương rà soát, điều chỉnh để hoàn thiện danh mục, tham mưu UBND thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình đúng thời gian quy định./.

Thái Thị Hương Ly - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

23oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:30:00
ngày 2019-03-24