FE_View_Detail

UBND thành phố Đông Hà tổ chức phiên họp toàn thể Quý I năm 2018(12/04/2018)

Thực hiện theo Quy chế làm việc của UBND thành phố; chiều ngày 10/4/2018, UBND thành phố Đông Hà tổ chức phiên họp toàn thể nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018; góp ý dự thảo Phương án hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ Nhà văn hóa khu phố giai đoạn 2019-2021, dự thảo Phương án bố trí nguồn lực thực hiện kiên cố hóa giao thông trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và xử lý một số nội dung kiến nghị đề xuất khác. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng cùng các Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp.

img

Toàn cảnh phiên họp toàn thể UBND thành phố Quý I năm 2018

Dự phiên họp có đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, đồng chí Hồ Sỹ Trung, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương – Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN và lãnh đạo các đoàn thể thành phố; Trưởng các phòng ban đơn vị, Chủ tịch UBND các phường.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong quý I, tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo Phương án hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ Nhà văn hóa khu phố giai đoạn 2019-2021, dự thảo Phương án bố trí nguồn lực thực hiện kiên cố hóa giao thông trên địa bàn thành phố đến năm 2020.

Bám sát Kết luận số 12-KL/TU ngày 11/12/2017 của BCH Đảng bộ thành phố khoá XII, Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát quyết liệt và toàn diện trên các lĩnh vực, ban hành và chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chương trình công tác, kế hoạch hành động với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và hành động cụ thể; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, địa phương, đến nay các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác quý I năm 2018 cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra

Hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn thành phố diễn ra sôi động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ Quý I năm 2018 ước thực hiện 6.650 tỷ đồng, đạt 27,8% kế hoạch năm và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp cá thể trong quý I năm 2018 ước thực hiện 222,102 tỷ đồng, đạt 24,7% kế hoạch năm và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố đến năm 2020; sản xuất nông nghiệp đảm bảo lịch thời vụ và cơ cấu giống, trong đó giống lúa chất lượng cao chiếm 76,4%. Diện tích rau với chủng loại rau phong phú đáp ứng khá tốt nhu cầu sử dụng của nhân dân trên địa bàn. Hoa, cây cảnh được trồng và chăm sóc khá tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách đã có những dấu hiệu thuận lợi, tích cực tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố, thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 74,683 tỷ đồng, đạt 22,6% dự toán HĐND tỉnh và đạt 20,7% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Tích cực phối hợp thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch của tỉnh; Kế hoạch thực hiện năm chủ đề “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị; duy trì lực lượng, bám sát địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, các điểm nóng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn; Công tác chỉnh trang đô thị được đặc biệt quan tâm, hoàn thành tốt việc xây dựng các pano hoa và các tuyến hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tạo được điểm nhất giúp diện mạo đô thị khang trang; tăng cường công tác quản lý đất đai, thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Công tác giải phóng mặt bằng có tiến bộ; Tích cực làm việc với các tổ chức, các ngành để tranh thủ thêm nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị.

Trong giáo dục đạt được nhiều kết quả nổi bật, tổ chức và tham gia nhiều hội thi, kỳ thi cấp thành phố và cấp tỉnh đạt kết quả cao, đặc biệt tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Đoàn thành phố Đông Hà đã xuất sắc dẫn đầu với nhiều môn thi đạt giải cao. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm; an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, công tác giảm nghèo, lao động việc làm được thực hiện tốt. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố...   

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu thừa nhận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số hạn chế, khó khăn: Việc triển khai quy hoạch chi tiết Khu ẩm thực và Chợ đêm Phường 2 còn chậm; thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp theo đề án vẫn còn lúng túng nhất định; công tác GPMB còn gặp nhiều khó khăn nhất là trong bố trí tái định cư; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn XDCB chưa đảm bảo theo yêu cầu; công tác đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm, chưa đảm bảo kế hoạch đề ra; việc kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị ở một số phường vẫn chưa sâu sát, thiếu thường xuyên, xử lý thiếu quyết liệt, việc xây dựng không phép, lấn chiếm đất đai vẫn diễn ra khá phức tạp; hiện tượng học sinh cấp tiểu học, THCS bỏ học có xu hướng tăng; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chưa thực sự hiệu quả; tình hình đơn thư của công dân vẫn phát sinh khá nhiều; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tệ nạn ma túy và một số tệ nạn xã hội khác vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. .

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tập thể UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm; đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và định hướng nhiều nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đối với các dự thảo Phương án, đồng chí bày tỏ sự đồng tình về mặt chủ trương, đây là những nội dung cần thiết thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng đã khái quát tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018, biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, các phường trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế tồn tại cần tập trung giải quyết. Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hộo năm 2018 theo Chương trình công tác, Kế hoạch hành động năm 2018 của UBND thành phố, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai quy hoạch chi tiết Khu ẩm thực và Chợ đêm Phường 2; phát huy công tác thu ngân sách; đấu giá đất, giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; tăng cường công tác quản lý đất đai, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn; kiểm tra và đề xuất giải pháp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học thời gian qua; nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết đơn thư; đảm bảo ninh ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông...

Đối với dự thảo Phương án hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ Nhà văn hóa khu phố giai đoạn 2019-2021, dự thảo Phương án bố trí nguồn lực thực hiện kiên cố hóa giao thông trên địa bàn thành phố đến năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tham mưu tiếp thu các ý kiến góp ý để chỉnh sửa hoàn thiện./.

Phạm Thị Thúy Hằng - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 70%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2019-06-20