FE_View_Detail

Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà tổ chức họp đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố quản lý(13/04/2018)

Ngày 12/4/2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phạm Văn Dũng chủ trì buổi họp đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố quản lý. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Ủy ban nhân dân các Phường: 1, 3, 4, 5, Đông Thanh, Đông Lương và Đông Lễ.

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng phát biểu kết luận tại buổi họp

Trong năm 2018, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố được giao quản lý 31 công trình, dự án, trong đó có 08 công trình khởi công mới và 24 công trình chuyển tiếp phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Ngay từ đầu năm, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng đã chủ động triển khai, song kết quả vẫn chưa đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng chưa cao, tính chủ động còn nhiều hạn chế; bên cạnh đó, một số đơn vị chưa chấp hành tốt ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố dẫn đến tình trạng nợ đọng nhiệm vụ vẫn còn nhiều.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phạm Văn Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, các chủ đầu tư, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ của mình; xem việc giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn thành phố là trách nhiệm của chính mình và tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở cùng vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và các chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cần tăng cường công tác giao ban để kịp thời thông tin, trao đổi nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp thực hiện. Ủy ban nhân dân các phường tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt chú trọng nhiệm vụ xác định chính xác nguồn gốc đất đai, tài sản bị thu hồi. Tích cực vận động nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án chấp hành chủ trương của nhà nước nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2018 đã đặt ra./.

Phan Tiến Hóa - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 2 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2019-03-21