FE_View_Detail

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Đông Hà (Thông báo số 04/TB-HĐKTSH ngày 12/4/2018)

File g?i k�m:
Quay lại
Các tin khác:
Thông báo Danh mục tài liệu và Kế hoạch kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục (Thông báo số 02/TB-HĐKTSH ngày 03/4/2018; Thông báo số 03/TB-HĐKTSH ngày 03/4/2018 và các danh sách thí sinh liên quan) (03/04/2018)
Thông báo xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 (17/11/2017)
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp (TB số 39/TB-HĐXTVC ngày 12/9/2016) (12/09/2016)
Thông báo tổ chức kiểm tra sát hạch viên chức năm 2016 (các TB số 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,87/TB-HĐXTVC ngày 06/9/2016 của Hội đồng xét tuyển viên chức thành phố) (07/09/2016)
Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường (Thông báo số 105/TB-UBND ngày 22/8/2016) (26/08/2016)
Thông báo tổ chức xét tuyển đặc cách vào viên chức sự nghiệp thành phố Đông Hà năm 2016 (Thông báo số 36/TB-HĐKTSH ngày 15/8/2016) (15/08/2016)
Các thông tin liên quan việc tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2016 của UBND thành phố (các Thông báo từ số 72 - 79/TB-HĐKTSH ngày 21/7/2016) (26/07/2016)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đặc cách vào viên chức sự nghiệp thành phố Đông Hà năm 2016 (Thông báo số 71/TB-HĐKTSH ngày 21/7/2016) (22/07/2016)
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 63%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 12:00:00
ngày 2019-03-20