FE_View_Detail

Chi cục Thuế thành phố Đông Hà quyết tâm thu ngân sách đạt và vượt dự toán năm 2018(19/04/2018)

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, ngay từ những ngày đầu năm, Chi cục Thuế thành phố Đông Hà đã chủ động thực hiện các giải pháp để triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 nhằm đạt kết quả cao nhất; đồng thời đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Chi cục Thuế với quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

img

Lãnh đạo thành phố tuyên dương những doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu năm 2017

Năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được HĐND thành phố giao là 338 tỷ đồng, sau khi loại trừ tiền sử dụng đất, nhiệm vụ thu ngân sách phải thực hiện là 228 tỷ đồng, tăng so với dự toán HĐND tỉnh giao 23 tỷ đồng. Xác định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề nên ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế đã tập trung rà soát đối chiếu các nguồn thu trên địa bàn, chủ động đề ra các giải pháp hữu hiệu, nhằm quản lý chặt chẽ các nguồn thu hiện có, khai thác triệt để các nguồn thu mới phát sinh, huy động kịp thời các nguồn thu trên địa bàn để đề ra kế hoạch thu sát với từng tháng, từng quý. Chi cục Thuế đã phối hợp với Công đoàn phát động phong trào thi đua với chủ đề “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu quý I/2018 và lệ phí môn bài trong tháng 1/2018, lập thành tích chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”.  

Nhờ chủ động thực hiện các giải pháp trong công tác quản lý thuế, tổng thu ngân sách đến ngày 31/3/2018 toàn Chi cục là 77.615 triệu đồng, đạt 25% dự toán HĐND tỉnh, đạt 23% dự toán HĐND thành phố, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2017; Số thu sau khi loại trừ tiền sử dụng đất và thu khác là 57.447 triệu đồng, đạt 26% dự toán HĐND tỉnh, đạt 25% dự toán HĐND thành phố, tăng 39% so với cùng kỳ. Đặc biệt, công tác lập bộ thuế khoán hộ kinh doanh và lập bộ Lệ phí môn bài đã triển khai quyết liệt nên ngay trong tháng 1, các phường đều hoàn thành nhiệm vụ lập bộ và thu Lệ phí môn bài; Thu Lệ phí môn bài của Chi cục đến hết tháng 3 là 3.090 triệu đồng đạt 103% số lệ phí môn bài lập bộ tháng 1/2018 và đạt 100% dự toán thu lệ phí môn bài 2018. Chi cục Thuế đã phối hợp với UBND phường chỉ đạo các Ủy nhiệm thu, cán bộ đội thuế, tài chính của phường tập trung rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn, phân loại lập sổ bộ thuế theo quy định. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế. Nhờ chuẩn bị tốt công tác lập bộ thuế và phát hành thông báo thuế kịp thời nên các hộ kinh doanh trên địa bàn phường đến đóng thuế sớm và giúp phường hoàn thành sớm việc thu lệ phí môn bài và thuế khoán.

Để đạt được kết quả đó, từ những ngày đầu năm, Cục Thuế, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, thực hiện giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 cho các đơn vị; Ban chỉ đạo thu ngân sách thành phố đã tiến hành họp triển khai nhiệm vụ, đề ra các giải pháp tăng thu và chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ nhằm đạt dự toán đề ra; 12/3/2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; các cơ quan, ban ngành chức năng thành phố và chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ, hổ trợ kịp thời trong công tác thu ngân sách. Các Đội thuế thuộc Chi cục Thuế cũng xây dựng biện pháp quản lý thu sát với điều kiện của từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh với phương châm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản tiền thuế phát sinh, chống thất thu thuế và bảo đảm tính công bằng giữa các tổ chức, cá nhân nộp thuế.

Mặc dù kết quả thu ngân sách nhà nước trong quý I đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, tuy nhiên, nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018 của thành phố còn rất nặng nề, khó khăn do nguồn thu thiếu ổn định, chưa bền vững, đa số các doanh nghiệp được phân cấp quản lý thu có quy mô nhỏ, khả năng cạnh tranh và nguồn lực tài chính thấp, sản xuất kinh doanh không hiệu quả nên số thuế phát sinh nộp ngân sách chưa cao, dẫn đến nợ đọng kéo dài, ngừng, nghỉ kinh doanh nhiều; tình hình nợ đọng thuế vẫn còn cao….

Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, cùng với sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của toàn thể CBCC và người lao động toàn đơn vị quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2018, Chi cục Thuế thành phố Đông Hà tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp là: Tích cực triển khai Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Thành ủy; tăng cường hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính thuế theo tinh thần Nghị quyết 19, Nghị quyết 35, Nghị quyết 36a của Chính phủ. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người nộp thuế mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, cùng với quản lý và khai thác tốt nguồn thu, Chi cục thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời chính sách pháp luật thuế cũng như tăng cường công tác hỗ trợ người nộp thuế thông qua các hình thức phù hợp. Tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu ngân sách; tập trung vào các doanh nghiệp có những mặt hàng, ngành nghề, lĩnh vực rủi ro cao, có khả năng thất thu lớn… Ngoài ra, còn tập trung đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh xây dựng cơ bản, kinh doanh nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, vận tải…. Bên cạnh đó, thực hiện cương quyết hơn nữa công tác thu hồi và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy trình quản lý nợ đối với các trường hợp người nộp thuế có khả năng nộp nhưng cố tình dây dưa, chây ỳ …. kể cả thông báo danh sách các doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thu hồi nợ cụ thể từng tháng, từng quý cho các đội thuế và từng cán bộ, công chức thuế làm công tác quản lý nợ; Phối hợp chặt chẽ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố trong công tác quản lý thuế và tham mưu UBND thành phố thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chống thất thu và thu hồi nợ động thuế trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 07/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ và Chỉ thị số 11–CT/BCSĐ ngày 03/4/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ và trách nhiệm của Người đứng đầu các đơn vị trong thực thi công vụ. Thường xuyên thắt chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, biết vượt qua những khó khăn, thách thức, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ người lãnh đạo cao nhất xuống đến người cán bộ bình thường, thực hiện nghiêm 10 điều kỷ luật của ngành, cũng như những việc cần xây và những điều cần chống đối với cán bộ, công chức ngành Thuế…

Xác định nhiệm vụ chính trị trước mắt còn rất nhiều khó khăn, phức tạp, song với quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp cùng với tinh thần trách nhiệm cao, có thể tin tưởng rằng Chi cục Thuế sẽ hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà./.

Nguyễn Chơn Thiện – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Đông Hà

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 2 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2019-03-21