FE_View_Detail

Lãnh đạo UBND thành phố kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018(08/05/2018)

Ngày 04/5/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm chủ trì  làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố về thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018.

img

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm kiểm tra thực tế tại Khu dân cư đường Cồn Cỏ

Thực hiện dự toán HĐND thành phố, năm 2018 thu từ đấu giá quyền sử dụng đất là 100 tỷ đồng; ngay từ đầu năm, ngày 09/01/2018, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 để tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố kết quả thực hiện trong 4 tháng đầu năm đạt quá thấp so với yêu cầu đặt ra, Trung tâm chỉ mới tham mưu tổ chức được 01 phiên đấu giá, thu ngân sách 8,124 tỷ đồng (đạt 8,12% KH năm); nguyên nhân công tác phối hợp còn lúng túng, quá trình triển khai vẫn còn một số vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện; nguồn vốn đầu tư cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, hơn nữa các khu cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất do thành phố đầu tư có lợi thế đã ưu tiên tập trung cho việc bố trí tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố, vì vậy việc tổ chức đấu giá ngày càng khó khăn hơn.

Sau khi nghe Trung tâm báo cáo tình hình thực hiện và kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Nghiệm yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố bám sát Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 09/01/2018 của UBND thành phố, tích cực tham mưu tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo tiến độ kế hoạch đã đề ra; yêu cầu các đơn vị được giao làm chủ đầu tư ưu tiên đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu dân cư phục vụ khai thác quỹ đất. Trước mắt, yêu cầu Trung tâm tập trung phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát các điều kiện liên quan đảm bảo tổ chức tốt 02 phiên đấu giá QSD đất trong tháng 5 năm 2018. Chủ động phối hợp Đài Truyền thanh Đông Hà thực hiện công tác truyền thông, thông tin rộng rãi việc thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất của thành phố trên hệ thống truyền thanh thành phố, nhất là các thời điểm chuẩn bị thực hiện các phiên đấu giá quyền sử dụng đất để nhân dân biết tham gia khi có nhu cầu.

Theo kế hoạch, UBND thành phố sẽ tổ chức 02 phiên đấu giá QSD đất trong tháng 5 năm 2018, cụ thể: ngày 19/5/2018 đấu giá tại Khu dân cư đường Cồn Cỏ (45 lô); ngày 26/5/2018 đấu giá tại Khu tái định cư đường Trần Nguyên Hãn (dự kiến 30 lô).

Lê Văn Phúc - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 2 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2019-03-21