FE_View_Detail

Thành phố Đông Hà họp thông qua chủ trương đầu tư và cơ cấu nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản chuẩn bị đầu tư.(21/06/2018)

Trong các ngày 13 và 20 tháng 6 năm 2018, Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư đã tổ chức họp thông qua chủ trương đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các công trình xây dựng cơ bản chuẩn bị đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng (Chủ tịch Hội đồng thẩm định) đã chủ trì cuộc họp.

img

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng chủ trì cuộc họp

Tham dự có đồng chí Hồ Thị Thu Hằng – Bí thư Thành ủy; đồng chí Trần Lam Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Hồ Sỹ Trung - Chủ tịch HĐND thành phố; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; đại diện lãnh đạo Ban KT-XH HĐND thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Trên cơ sở đề xuất các công trình xây dựng cơ bản chuẩn bị đầu tư, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án đã hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, chuyển cơ quan chuyên môn tổng hợp thẩm định. Theo đó, đã tổng hợp danh mục đưa ra hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư đối với 16 công trình đề xuất thực hiện từ nguồn vốn Ngân sách thành phố năm 2019 và 01 công trình dự kiến kêu gọi đầu tư.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan trình bày nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình dự kiến; đồng thời thẳng thắn đánh giá, phân tích sự cần thiết, yêu cầu của thực tiễn và khả năng đáp ứng nguồn vốn thực hiện.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chiến Thắng đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Phòng Tài chính – Kế hoạch và các đơn vị có liên quan trong quá trình khảo sát, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ. Trong điều kiện nguồn lực thành phố còn khó khăn, xác định mục tiêu đầu tư nhằm tập trung bố trí nguồn vốn thực hiện đối với các công trình có tính cấp thiết, tránh việc dàn trải trong đầu tư xây dựng, gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Để thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư, trên cơ sở danh mục các công trình được Hội đồng thẩm định thông qua chủ trương đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Phòng Tài chính – Kế hoạch khẩn trương tổng hợp, tham mưu trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định./.

Thái Thị Hương Ly - Văn phòng HĐND và UBND

Quay lại
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 2 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2019-03-21